Kategorijos ‘PRAKTINIAI PATARIMAI’ archyvas

Darbo tvarka

2007 m. birželio 21 d. Veronika paskelbė kategorijose: PRAKTINIAI PATARIMAI

Tvarkaraštis, kuriame pažymimos vedamos VU ansamblyje ekskursijos, yra mūsų bibliotekos Intranete (nuoroda „Darbuotojai“, „Gidams“).   Šiuo metu taikoma atsiskaitymo su gidais forma – laisvos dienos. Nuo 2006 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo tokia atsiskaitymo su gidais tvarka: už 4 pravestas ekskursijas darbo metu suteikiama 1 laisva darbo diena; už 1 pravestą ekskursiją po darbo – 0,5 […]

Kai kurie formalumai

2007 m. birželio 12 d. Veronika paskelbė kategorijose: PRAKTINIAI PATARIMAI

Paminėsiu čia kai kuriuos dalykus, kurie gal nebuvo ypatingai akcentuoti tuo metu, kai šiemet buvo mokomi gidai-naujokai, bet kurie paaiškėja, kai pradedi dirbti. Kai ekskursantai ateina, derėtų _ įspėti juos, kad čia yra biblioteka, ir reikėtų elgtis tyliai; tai ypač svarbu, kai einate su vaikais,  _ įspėti apie fotografavimo tvarką Smuglevičiaus salėje, _ … Kai ekskursija […]

Dėl ekskursijų pokyčių

2007 m. birželio 11 d. Veronika paskelbė kategorijose: PRAKTINIAI PATARIMAI

Praeitą savaitę vyko rektorato posėdis, kuriame iš esmės buvo pritarta VU architektūrinio ansamblio lankymo naujos tvarkos projektui. Prašome susipažinti su  VU ekskursijų organizavimo schema. Norint išsamiau susipažinti su rengiamais pokyčiais spauskite sutrumpintas projektas. Milda