Kategorijos ‘AR ŽINOJOTE, KAD…’ archyvas

Sveiki, Šiandien pateiksiu 1790 metų laiško Krokuvos universiteto astronomijos profesoriui, vėliau – Vilniaus universiteto rektoriui, Jonui Sniadeckiui nuorašą. Šis dokumentas man pasirodė įdomus dėl kelių priežasčių: jame užfiksuoti tuometiniai observatorijoms bei fizikos kabinetams gaminami prietaisai; nurodoma jų kaina. Laiškas adresuotas Jogailaičių universitetui, tačiau manau, kad galimos analogijos ir su Vilniaus universiteto astronomijos observatorija. Laiško autoriai […]

Ar žinojote, kad…

2010 m. birželio 4 d. Valentina paskelbė kategorijose: AR ŽINOJOTE, KAD...
Žymos:

 … kad 1612 m. knygrišys Jonas Sapala parduoda mūrinius Sapalinskių namus Šv. Jono gatvėje, kur prieš tai buvo klarisių vienuolyno namas, už 3000 auksinų Daratai Doludaitei-Tčickienei? Ji užrašo 1600 kapų kapitalą davatkų bendrabučiui prie Šv. Jonų bažnyčios išlaikyti. … kad dabartinėje VU bibliotekos Profesorių skaitykloje, pastatytoje XVIII a. viduryje, buvo nekūrenami kambariai su stiklinėmis durimis? 1806 […]

Ar žinojote, kad…

2010 m. vasario 24 d. Valentina paskelbė kategorijose: AR ŽINOJOTE, KAD..., TIESIOG ĮDOMU
Žymos: ,

… kad vasario 24-oji yra Vieversio (Vyturio) diena? Jau daug metų maždaug tuo metu vieversiai grįžta į Lietuvą iš šiltų kraštų. Senoliai manė, kad jei vieversėlis parskrenda anksčiau nei vasario 24 d., dar ilgokai bus šalta. Jei vieversėlis parskrenda vėliau nei vasario 24 d., pavasaris bus ankstyvas. Nuotrauka iš VUB Rankraščių skyriaus fondų – ekslibrį […]

Angelai Viduramžiais…

2009 m. rugpjūčio 17 d. Valentina paskelbė kategorijose: AR ŽINOJOTE, KAD...
Žymos:

Taigi, čia atsakymas į prieš tai užduotą galvosūkį 🙂 Kaip dauguma teisingai atspėjo, bažnyčia, kurią puošia šis angeliukas yra Šv. Kazimiero. Labai išsamų atsakymą gavau iš Erikos. Tačiau čia turėjau omeny, štai ką 🙂 Filosofas Šv. Tomas Akvinietis manė, kad angelai yra grynas protas, neturintis kūno ir lyties. Šis teiginys davė impulsą viduramžių menininkams angelus vaizduoti […]

Ar žinote?

2009 m. rugpjūčio 14 d. Valentina paskelbė kategorijose: AR ŽINOJOTE, KAD..., FAKTAI
Žymos:

Sveiki, Nusprendžiau paklausti, ar žinote kodėl pradedant Viduramžiais tapyboje ir skulptūroje angelai buvo vaizduojami taip (galva su sparnais)?    Beje, galbūt atpažinote bažnyčią, kurią puošia šis angelas? Lauksiu atsakymų komentaruose 🙂 Teisingą atsakymą įdėsiu vėliau. Valentina.

Ar žinojote, kad…

2009 m. gegužės 4 d. Valentina paskelbė kategorijose: AR ŽINOJOTE, KAD...
Žymos:

… kad be Jasinskio namo, jėzuitų kolegijai buvo dar nupirkti Alberto Stralkovskio ir Matiejaus Bžozovskio, Stanislovo Božimovskio, kunigo Voronickio, vyskupo vargonininko ir kitų miestiečių namai? Mykolo Jasinskio pardavimo akte minima, jog jis laikinai palieka sau teisę disponuoti parduodamo namo sandėlius.  … kad prie Šv. Jonų bažnyčios 15 a. pr. kurį laiką buvo didelis sodas (dabartinėje Šv. Jonų gatvėje) ir kapinės? Tiksli jų […]

Ar žinojote, kad…

2009 m. vasario 3 d. Valentina paskelbė kategorijose: AR ŽINOJOTE, KAD...
Žymos:

… kad jėzuitų rekreacija vykdavo Lukiškių dvare? Reguliariai rektorius ir profesoriai (retsykiais ir studentai) vykdavo į užmiesčio rezidenciją, kur jų patogumui ir poilsiui būdavo pirtis. Dvarą jėzuitai gavo Stanislovo Radvilos (Žemaitijos seniūno) dovanojimu. Kartu atiteko ir visi buvusieji dvare pastatai, sodai ir laukai jėzuitų vasarvietei įrengti. Gauta rezidencija buvo pavadinta Jėzuitų Lukiškėmis. Žinoma, jog šalia buvo ir Totorių […]