У краіне светлай, дзе я ўміраю,

У белым доме ля сіняй бухты,
Я не самотны, я кнігу маю
З друкарні пана Марціна Кухты.

Максім Багдановіч

Šviesioj šalelėj, kur aš mirštu jau,
Name baltajam prie jūros mėlio
Neliksiu vienas, nes turiu knygą
Spausdintą pono Martyno Kuktos.

Maksimas Bahdanovičius

Šį ketureilį baltarusių poetas Maksimas Bahdanovičius parašė būdamas Jaltoje, 1917 metais. Džiovą nepavyko išgydyti ir poetas išties mirė gegužės 25 d. Šie žodžiai buvo paskutiniai jo užrašyti. Neradusi deramo vertimo į lietuvių kalbą pateikiu savo apytikrį.

Perskaičius pirmąkart šį eilėraštį sužavi jo forma ir grakščiai išreikšta idėja, kad mirtingo kūno ribotumą žmogus geba peržengti… kurdamas. Tiksliau pasakius, tuomet, kai jo kūryba įamžinama kažkuriuo pavidalu, pavyzdžiui, atspausdinama. Nusprendžiau rasti daugiau informacijos apie Bahdanovičiaus taip neįprastai paminėtą spaustuvę.

Martyno Kuktos vardas turėtų būti girdėtas lietuvio ausiai. Būtent jo spaustuvėje, veikusioje Vilniuje buvo atspausdinta 1918 m. vasario 16 d. pasirašyta šalies nepriklausomybės deklaracija. Tokio turinio dokumento spausdinimas, be abejonės, buvo rizikingas žingsnis. Garbė drąsiajam spaustuvininkui.

 

Namas kuriame buvo spaustuvė

Pati spaustuvė skirtingais laikotarpiais veikė dviem adresais – pirmiausiai Dvorcovajos gatvėje nr. 4 (dabar Universiteto g.), ir tik vėliau Totorių gatvėje nr. 20 (nuotraukoje). Šiandien ant to pastato galime matyti atminimo lentą (atidengta 2005 m.),  primenančią apie Martyno Kuktos atspausdintą nepriklausomybės deklaraciją. Be abejo tai ne vienintelis spaustuvės nuopelnas – čia paprastai pasirodydavo baltarusių leidėjų draugijos knygos, pradėtas leisti pirmasis iliustruotas baltarusių laikraštis „Naša niva“. Spausdinta lietuvių periodika – Lietuvis, Šviesa, Viltis,  Žemdirbys, Ežys, Balsas, nuo 1917 – Lietuvos Aidas. Būtent čia 1913 m. atspausdintas pirmas ir vienintelis autoriui gyvam esant išleistas Maksimo Bahdanovičiaus poezijos rinkinys „Vainikas“.

Maksimas Bahdanovičius buvo urbanistinės poezijos pradininkas baltarusių literatūroje. Vilnius jo eilėraščiuose atrodo  judrus ir triukšmingas didmiestis. Stropus antikos poetų,  modernesnių vakarų Europos bei rusų, ukrainiečių kūrėjų eilių vertėjas, Bahdanovičius praturtino tautinę eilėdarą daugeliu neįprastų to metu baltarusių literatūrai poetinių formų, kaip antai tercinos, pentametras, trioletas, rondo ir kt.  Atsisveikinu ši karta, pateikdama grakštų urbanistinį sonetą.

У Вiльнi

Ліхтарняў свет у сіняй вышыне…
Вітрынамі зіяючыя крамы,
Кавярні, мора вывесак, як плямы,
Аннонсы і плакаты на сцяне.

Кіпіць натоўп на жорсткім вулак дне!
Снуюць хлапцы, суюшчыя рэкламы…
Разносчыкі крычаць ля кожнай брамы…
Грук, гоман, гул, — усё ракой імкне.

А дальш — за радам кас, ламбардаў, банкаў,
Агні вакзала… павадка фурманкаў…
Віры людзей… сіпяшчы паравоз…

Зялёны семафор… пакгауз… склады…
Заводаў коміны пад цьмой нябёс…
0, горада чароўныя прынады!

Vilniuje

Žibintų šviesos mėlynam danguj…
Vitrinos… Iškabos… Liepsom liepsnoja
Afišos ir plakatai. Kur suku –
Gyvenimas ir verda ir putoja.

Praeiti kamšaty žmonių sunku.
Čia reklamas vaikigaliai nešioja,
Pavartėse vežikai lūkuriuoja,
Šauksmai ir gausmas – juos širdim renku.

Toliau – kasų eilė, lombardas, bankai,
Vežimai palengva į stotį slenka…
Grūstis stoty… Ir šnypščia garvežys…

Ir žalias semaforas ima šviesti…
Pakhauzas… kaminai… ir dūmų debesis…
O stebuklingoji vilionė miesto!

(vertė Antanas Drilinga)

Pagarbiai,

Veronika.

Naudotasi/rekomenduojama susidomėjusiems:

Maksimas Bohdanovičius. Vainikas. Eilėraščiai. (iš baltarusių kalbos vertė Antanas Drilinga), Vilnius, Vaga, 1989.

http://maksimbogdanovich.ru/

Naujasis Vilniaus perskaitymas: didieji Lietuvos istoriniai pasakojimai ir daugiakultūris miesto paveldas. Vilnius, VU leidykla, 2009.

http://www.vilnijosvartai.lt/personalities/view/?id=343

http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/numeriu-archyvas/2005/Mokslo_Lietuva_2005_05.pdf

Iliustracija: atvirukas su Geležinkelio gatvės Vilniuje vaizdu 1914 m., iš http://vilnius21.lt/senivaizdai.php?g=5988415&t=1

 

Komentarai
  1. Ele parašė:

    Jus įtraukiau į savo skaitomų blogų sąrašą šios savaitės blogų savireklamos akcijoje (http://kootvela.blogspot.com/2015/07/blogu-savireklamos-savaite-kutvelos.html). Sėkmės rašant! Labai tikiuosi, kad blogas bus atnaujinamas.

Parašykite komentarą