Sveiki.
Prieš kurį laiką užsisakiau knygą apie Vilnių 1812 metais. Mane domino kaip vyko karas su Napoleonu mieste, ką išgyveno miestiečiai, kaip atrodė miestas. Domėjausi ir prancūzų kariuomenės palaidojimais Vilniaus apylinkėse bei karo padarinių naikinimu. Knygoje radau ne tik karo eigos įvykių aprašymą, bet ir šaltinių publikacijas. Maloniai nustebino ir pirma knygos iliustracija – imperatoriaus Aleksandro I portretas, 1803 m. dovanotas Vilniaus universitetui, kurį uždarius perduotas bibliotekai. Portreto fone – Vilniaus universiteto Mažoji aula. Jo likimas nežinomas.
Taigi šiandien kviečiu susipažinti su keliais 1812 m. šaltiniai.
Pirmas šaltinis -1812 m. miesto išlaidos. Skaičiau ir pagalvojau, kad įdomu  pasižiūrėti kam ir kiek pinigų buvo skiriama, kokią dalį kitų išlaidų jie sudarė, kodėl būtent šiems objektams, o ne kitiems buvo skiriami pinigai (pvz., kodėl Pirklių namai ir Rotušė gavo vienodą pinigų sumą, kiek pinigų skirta kariuomenės išlaikymui, valdininkų atlyginimams ir kt.) ir pan. 
Numatytos išlaidos:
Kanceliarijos ir miesto dūmos tarnautojams – 2595 rub.
Matininkų raštininkui, trims Šv. Ignoto ir Šv. Kazimiero kareivinių ir kitų miesto pastatų prižiūrėtojams, vienam sargui (…одному сторожу и поверенному города по штату…) – 618 rub.

Šv. Ignoto gatvė.

Miesto magistrato kanceliarijai ir vaito teismui –1460 rub.
Miesto laikrodžių, esančių Šv. Kazimiero varpinėje (…на колокольне св. Казимира состоящих…), išlaikymui – 87 rub.
Užmokestis kaminkrėčiams – 172 rub. 80 k.
Karinių ir kitų miestui priklausančių pastatų valymui – 930 rub.
Malkoms miesto dūmai, magistratui, vaito teismo tarnybai, kalėjimui, miesto policijai ir kt. objektams – 1126 rub. 65 k.
Kalėjimo apšvietimui reikalingai alyvai – 30 rub.
Kitų patalpų, kur kalinami nusikaltėliai ir gaisrinių [sandėlių] apšvietimui– 60 rub.
Komendanto valdybos (Виленский ордонансъ-гаузъ) kanceliarinėms išlaidoms – 535 rub. 80 k.
Vilniaus gubernijos valdybos skyriui (экспедиции о уравнении городских доходов) – 500 rub.
Miesto gatvių ir aikščių grindinio klojimui – 1000 rub.
Vilniaus pusbataliono (…Виленскаго полубаталиона при доме на Антоколе, купленном от маршала Пусловскаго…) karininkų išlaikymui – 144 rub.

Imperijos gvardija šalia Vilniaus 1827 m. Saugoma: British Library.

Nuomos mokesčiui už namus ir rūmus, apgyvendintus karinių dalinių – 144 rub.

Nenumatytos išlaidos:
Seno miesto grindinio, kelių ir tiltų taisymui, miesto aikščių ir gatvių valymui nuo arklių mėšlo – 1000 rub.
Miesto kalėjimo Šv. Ignoto kareivinėse išlaikymui ir remontui – 200 rub.
Miesto sargybinės (главнаго гоубвахту) remontui ir išlaikymui – 200 rub.
Šešių miesto užkardų (Aušros vartų, Rudninkų, Trakų, Šnipiškių, Antakalnio ir Užupio) išlaikymui ir remontui – 150 rub.
Rotušės išlaikymui ir remontui – 300 rub.

Vilniaus rotušė. 1882 m. Panovas.

Pirklių namų (Гостиннаго Дому) remontui ir išlaikymui – 300 rub.
Septynių ligoninių (полицейскаго в доме Тышкевича, в том же доме артилерийскаго прежде гарнизону, позже Таврическаго, а ныне Минскаго полка, в доме Заблоцкаго, в доме Кучевскаго, временнаго военнаго гошпиталя в городском доме, от Слизня купленном, в котором была занимаема корчма для Кременчугскаго полка, в городском доме от Залесскаго купленном, на лазарет временнаго гошпиталя занчтых и у св. Рафала на Снипишках Кременчугскаго полка) remontui ir išlaikymui – 600 rub.
Kareivinių (св. Игнатия, св. Казимира, Штатской Рады и полицейских драгунов в доме майора Лебедева за Татарскими воротами и очищение от навоза) išlaikymui ir remontui – 1200 rub.
Artilerijos arklidžių Lukiškėse, o taip pat arklidžių Užupyje, buvusiame Kuliko name, Antakalnyje šv. Petro karčemoje ir Eingolmo, Volfgango bei Chodasevičiaus namuose išlaikymui ir remontui – 500 rub.
Malkų ir maisto paskirstymui kariuomenėje – 900 rub.

Antrosios pionierių brigados vėliavos ir regalijos 1910 m.

Kariuomenei smulkiems poreikiams ir šiaudams (включая правление и починку для военных караульных 37 тулупов, сукном покрытых…) – 400 rub.
Smulkioms išlaidoms „дабы не утруждать начальство частыми представлениями“ – 1000 rub.
Kanalo valymui ir galvijų išlaikymui valstybiniame Aukštadvario palivarke – 300 rub.
Viso numatytų išlaidų buvo 10157 rub. 50 k., nenumatytų – 7050 rub.
Kitame šaltinyje nurodomi 1812 m. karo nuostoliai pavietais. Vilniaus pavieto nurodomi nuostoliai:
Sudeginta: 2 katalikų bažnyčios, 1 klebonija, 10 palivarkų, 1 fligelis, 1 smuklė (трактир), 56 svečių namai (питейных домов), 207 valstiečių ūkiai, 14 namų, 1 gamykla, 11 malūnų, 132 duonos sandėliai, 108 klėtis, 8 spirito varyklos, 1 džiovykla,  2 paukštynai, 46 fermos, 46 kiaulių fermos, 109 tvartai, 3 produktų sandėliai, 1 lentpjūvė (пильная мельница), 2 ledainės, 2 plytų gamyklos, 1 kalvė, 32 arklidės, 1 pirtis,  1 keltas, 1 tiltas ir kt.
Nusiaubta: 1 bažnyčia, 1 rūmai, 13 palivarkų, 126 valstiečių ūkiai, 131 namas, 8 svečių namai, 1 tvartas ir 1 malūnas.
P. S. Vertimas iš rusų kalbos mano, tad prašau vertinti atlaidžiai 🙂
Šį kartą tiek.
Pagarbiai,
Valentina.
Šaltiniai publikuoti:
Татищев Ю. В. Вильна и Литовские губернии в 1812-1813 гг. Вильна, 1913.

Komentarai
 1. Aušrinė parašė:

  Labai įdomus laikotarpis 🙂

 2. walentina parašė:

  🙂 Permainigas, su dayg įvykių.

 3. Endriu... parašė:

  mano mylimiausi metai….superiniai laikai buvo…kai i juos giliau pasiziuri dar ne to atrandi…

 4. chana parašė:

  idomu, ka tuo laiku galejai nusipirkti uz ta rubli(kokios kainos buvo)?

Parašykite komentarą