Sveiki.
Šiandien – apie vieną nuotrauką.
Vienoje lenkiškoje knygoje apie Vilnių radau J. Bulhako nuotrauką, kuri mane sudomino. Nuotrauka daryta XX a. pirmojoje pusėje. Pavadinimas skelbia, jog joje matomas 1863–64 m. sukilimo dalyvių, nužudytų Lukiškių aikštėje, kapas ant Pilies kalno (lenk. „Miejsce pochowania na górze Zamkowej powstańców z. R. 1863–64, straconych na placu Łukiskim“). Prisipažinsiu, apie tokį kapą Pilies kalne girdžiu pirmą kartą…

Žinoma, jog carinės valdžios įsakymu aukščiausiai 1863–64 m. sukilėlių vadovybei buvo taikomos ištrėmimo arba mirties bausmės. 1865 m. sausio 1 d. duomenimis, mirties bausmė buvo skirta 128 sukilėliams (7 kunigams, 68 aukštuomenės nariams, 53 šlėktoms, smulkiai bajorijai, miestiečiams ir kt.) iš Vilniaus, Kauno, Minsko, Vitebsko ir Mogiliovo gubernijų. Visos jos vykdytos nuo 1863 m. kovo iki 1865 m. sausio mėnesio.
Vilniuje mirties bausmė buvo įvykdyta 21 asmeniui. Iš jų 9 sušaudyti, 12 buvo pakarti. A. Janulaitis knygoje „1863-64 m. sukilimas Lietuvoje“ taip nurodo dvejopą egzekucijų atlikimą: „Jie [kunigai Išora ir Zemackis, V. K. pastaba] nepakarti, nes nebuvo budelio. Vėliau jis gautas iš Varšuvos.“ Egzekucija buvo vykdoma Tauro kalno šlaite, kuris buvo tuomet laikomas Lukiškių turgavietės dalimi.
Tikrai žinoma, jog mirties bausmė Lukiškių aikštėje buvo įvykdyta:
Kunigui S. Išorai (1838-1863) – sušaudytas;
Kunigui R. Ziemackiui (1810-1863) – sušaudytas;
T. Dalevskis – sušaudytas;
Z. Sierakauskas (1826-1863) – pakartas;
B. Kolyška – pakartas;
I. Zdanavičius – pakartas;
M. Dormanovskis – pakartas;
K. Kalinauskas (1838-1863) – pakartas.
Iš viso radau 8 asmenis. Vienas jų (I. Zdanavičius) palaidotas Bernardinų kapinėse.
Tačiau kieno kapas galėjo būti Pilies kalno šlaite? Tikslaus atsakymo neradau. Keliose baltarusių svetainėse sklando legenda, jog būtent Konstantino Kalinausko palaikai amžino poilsio atgulė ant Pilies kalno šlaito…
Galbūt žinote daugiau? Galbūt galite patvirtinti/paneigti, jog ši J. Bulhako nuotrauka įamžina K. Kalinausko kapą?
Rašykite, man įdomu 🙂
Šį kartą tiek.
Pagarbiai,
Valentina.
Rašydama naudojau:
Восстание в Литве и Белоруссии 1863–64 гг., Москва, 1965 г.
Janulaitis A. 1863–64 m. Sukilimas Lietuvoje, Kaunas, 1921 m.
Wilno i ziemia Wileńska, Wilno 1931.
http://lt.wikipedia.org/wiki/Luki%C5%A1ki%C5%B3_aik%C5%A1t%C4%97

Komentarai
 1. fanta parašė:

  „2 апреля 2008 года состоялось очередное заседание исторического кружка ЕГУ.
  … Члены кружка выслушали и обсудили последние новости исследовательской работы по поиску могилы Кастуся Калиновского. Благодаря архивным исследованиям найдены новые интересные факты, которые, однако, требуют дальнейшей проверки. В частности, это касается информации о перенесении останков повстанцев, найденных в 1916 г. во время раскопок на Замковой горе, в костёл св.Михаила (Вацлав Студницкий). Кстати, по мнению некоторых литовских историков и археологов тайные захоронения казнённых на Лукишках повстанцев происходили у основания Замковой горы. Выбар властями этого места был обусловлен тем, что с 1831 по 1878 г. Замковая гора и большая часть современной площади Гедимина были территорией российской военной крепости.“

  http://www.ehu.lt/news/news/0009975/

 2. walentina parašė:

  Ačiū, tikrai įdomi informacija. Kažyn, kas padaryta nuo 2008 m.? Ar apskritai kas daroma? Reikės ko nors iš EHU paklausti progai esant.

 3. […] Valentina neseniai parašė nedidelį pranešimą apie Nežinomo kareivio kapą Vilniaus Gedimino kalne. Kolegė vadina šį kapą „1863–1864 […]

 4. fanta parašė:

  “ Sukilėlių palaikų nebuvo leista laidoti. K. Kalinausko palaikai buvo užkasti Gedimino kalne. 1920 m. pagal Antano Vivulskio projektą ant kapavietės buvo pastatytas medinis atminimo kryžius, kuris stovėjo iki 1939 m. [1, 12, 15].“

  http://www.vilnijosvartai.lt/personalities/view/?id=203

  Banaitis, Valdas. Gedimino kalne – užmiršta K. Kalinausko kapavietė [Vilnius] // Lietuvos rytas. – 2002, saus. 4, priedas „Sostinė“, p. 4.

 5. kept parašė:

  Čia dar nedidelis kadras iš mano pasivaikščiojimo. Prie tos pačios temos.
  Atminimo lenta Šv. Rapolo bažnyčios sienoje

 6. walentina parašė:

  Ačiū už vizualinę informaciją 🙂

 7. viktorija parašė:

  M. Znamierowskos -Prufferowos „Vilnius, miestas arčiau širdies“ p. 10, 14 nurodytos kelios sukilėlių pavardės ir truputį aprašyta aplinka

Parašykite komentarą