Sveiki.
Šį kartą norėčiau sudominti reta nuotrauka.
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje fotografijų fonde (F82) yra saugomas nuotraukų albumas dovanotas Nikolajui Aleksandravičiui Sergijevskiui, kuris 1869–99 m. buvo Vilniaus švietimo apygardos globėju. Albume – visų Vilniaus švietimo apygardai priklausiusių gubernijų (Vilniaus, Vitebsko, Gardino, Mogiliovo, Minsko, Kijevo, Volinės ir Podorės) mokslo įstaigų ir jose dirbusių žmonių nuotraukos. Albumas – tai unikalus šaltinis tyrinėjantiems ne tik Lietuvos, bet ir Baltarusijos švietimo sistemos istoriją!


Šiame albume yra Vilniaus I ir II berniukų gimnazijų, įsikūrusių uždaryto Vilniaus universiteto patalpose, nuotraukos.
Vienoje nuotraukoje užfiksuotas buvusios Vilniaus universiteto teatro salės interjeras. Įdomu tai, jog nuotraukoje matome būtent tą laikotarpį, kada salėje buvo įrengta stačiatikių koplyčia.

 

Yra žinoma, jog teatro salė šioje patalpoje veikė nuo XVIII a. vidurio. 1804 m., pagal architekto M. Šulco projektą, salė buvo pertvarkyta į 3 erdvias fizikos auditorijas. Po 1842 m. joje įrengta stačiatikiška koplyčia I ir II berniukų gimnazijoms. Iš to laikotarpio mūsų dienas pasiekė kesonais puoštos lubos ir medinė balkoninė galerija. 1919 m., Stepono Batoro universiteto laikais, čia buvo įrengta aktų salė, pavadinta Sniadeckių vardu. N. Bulotaitė mini, jog architektas J. Klosas medinį buvusios koplyčios ikonostasą pašalino tik 1921-23 m. 1978 m., pagal architektės V. Stepulienės projektą, salė vėl pritaikyta teatrui, joje restauruoti mediniai interjero elementai.
Pamatyti kaip salė atrodė prieš metus galite čia – http://gidas.wordpress.com/2009/10/23/keli-zodziai-apie-vilniaus-universiteto-teatro-sales-interjera/
Šį kartą tiek.
Pagarbiai,
Valentina.
Šaltinio saugojimo vietos šifras:
VUB RS F82-1637/82
Rašydama pranešimą naudojau:
Bulotaitė N. Vadovas po senuosius Vilniaus universiteto rūmus, Vilnius, 2004.
Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas, Vilnius, 1988.

Komentarų nėra

Parašykite komentarą