Sveiki,

Pagalvojau, kad įdomu pasižiūrėti ką gi rašė apie Vilniaus universiteto biblioteką senoji spauda.

Šį kartą – keli pranešimai iš 1906 m. „Vilniaus žinių“. Iš kelių pranešimų, galima matyti, kokie klausimai ir temos buvo aktualūs anų laikų skaitytojui. Gaila, kad daugiau pranešimų aptikti nepavyko. Prisipažinsiu, kad visų numerių nežiūrėjau, bet didesnę dalį tikrai esu pravertus.

1905 05 11 „Vilniaus žinios“ rašė: „Kitados prie Vilniaus universiteto gimnazijų ir prie Vilniaus bajorų instituto buvę vadinamos „fundušovos“ bibliotekos, kuriose buvo lotyniškų, žydiškų ir lenkiškų knygų. Paskaitus tas knygas užgrėbė, viešos Peterburgo ir Vilniaus bibliotekos, o teip-pat – tulos pašalinės ypatos, kaip graf. Tyškevyčius, kuris 1855 metais įkurė retenybių muziejų ir paaukojo Vilniaus viešai bibliotekai kelis tūkstančius knygų. Gaila, kad ligišioliai nėra tų knygų katalogo.“

1906 02 01 „Vilniaus žinios“ rašė: „“Kurier Litewski“ pripažįsta, kad nuo pereitų metų viešoje Vilniaus bibliotekoje liko padidintas lietuviškų knygų skaitlius. Pastaruoju laiku bibliotekoje skaitytojai dažnai reikalauja lietuviškų knygų„.

1906 03 11 „Vilniaus žinios“ rašė: „Viešoje Vilniaus bibliotekoje, pagal statistiškų žinių, per šių metų Vasario mėnesį, tarp kitų knygų buvo pareikalauta skaitytojų 40 lietuviškų veikalų 43 tomuose.

Šį kartą tiek,

Valentina.

Šaltinis paskelbtas – http://www.epaveldas.lt/vbspi/

Komentarų nėra

Parašykite komentarą