Sveiki,

Šiandien budėdama Rankraščių skyriaus skaitykloje, pasidomėjau ką galima rasti Lietuvos virtualioje bibliotekoje apie Naująją Vilnią.

Pasirodo, 2010 06 28 d. Lietuvos virtualios bibliotekos duomenų bazę papildė Liudviko Selmistraičio magistrinis darbas „Naujosios Vilnios miesto morfologinės raidos tyrimai“. Darbas apgintas Vilniaus Gedimino technikos universitete. Toliau pateikiu darbo santrauką:

Darbe tiriama Naujosios Vilnios raida morfologiniu aspektu bei atliekamas kokybinis urbanistinės morfostruktūros vertinimas. Baigiamąjį darbą sudaro įvadas, dvi dalys, išvados ir priedai. Įvadinėje dalyje aptariamas darbo aktualumas, tikslai, uždaviniai, tyrimo metodai bei apžvelgiami su tema susiję literatūros šaltiniai. Pirmojoje dalyje suformuluojama darbo strategija ir metodinės tyrimo gairės, apžvelgiama Lietuvos ir užsienio patirtis, nustatomi esminiai tyrimo aspektai ir metodai, aktualūs tyrimo problematikos atžvilgiu. Antrojoje dalyje atliekamas Naujosios Vilnios morfologinės raidos tyrimas. Siekiant ją atskleisti, analizuojami atskiri struktūros sluoksniai bei jų tarpusavio sąveika. Taip pat nagrinėjamos sąlygos ir veiksniai, įtakoję teritorijos urbanistinio karkaso vystymąsi. Naujosios Vilnios morfologinės struktūros kokybinis vertinimas atliekamas viešųjų erdvių, funkcinių ryšių sklaidos, miestovaizdžio ir aksiologiniu aspektais. Atskleidžiama gyvenvietės morfostruktūros pokyčių įtaka viešųjų erdvių tinklo ir funkcinių ryšių sistemos kokybei, miestovaizdžio savitumui ir istorinio – kultūrinio charakterio išraiškingumui. Nusakomos dabartinio urbanistinio karkaso vertybių nustatymo gairės. Baigiamojoje dalyje pateikiamos darbo išvados bei susiję priedai. Darbo apimtis – 99 puslapiai, 28 iliustracijos, 7 lentelės, 81 bibliografinis šaltinis„.

Darbo tekstas PDF formatu yra laisvai prieinamas duomenų bazėje. Tam, kad pasiektumėte tekstą reikia paspausti „nuorodą į išteklių„.

Taigi, visus besidominčius kviečiu susipažinti su šio rajono architektūros raida 🙂

PRIMENU: Nepamirškite autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo!

 Pagarbiai,

Valentina.

 

 

Komentarų nėra

Parašykite komentarą