Sveiki,

Šį kartą pasidalinsiu informacija, kuria radau aprašinėdama Vilniaus Stepono Batoro universiteto Lietuvos teisės istorijos seminaro dokumentų kolekciją (VUB RS F 67). Tai kolekcija dokumentų, jų nuorašų arba fotokopijų, surinkta Stepono Batoro universiteto laikais Teisės istorijos seminaro studentams. Fonde yra daug dokumentų, saugomų įvairiuose Lenkijos ir Baltarusijos bibliotekose, kopijų. Tai yra valdovų ir didikų privilegijos, Lietuvos metrikos išrašas, teismų aktai bei daug kitų dokumentų. Mano aptariamas dokumentas irgi yra kopija, padaryta XIX a. pab. Tačiau kartais tokių kopijų vertė išauga dėl to, jog originalas dingęs, sugadintas arba nežinomas.

Dokumentas, kurį norėčiau pristatyti, grąžina mus į Reformacijos laikus, tuometinę Lietuvos Brastos vaivadiją (mūsų laikais Baltarusijoje). Radvilos Juodojo globoje, protestantų bendruomenės laisvai kūrėsi Vilniuje, Nesvyžiuje, Brastoje, Klecke, Kėdainiuose ir kituose mestuose. Prie tokių bendruomenių atsirasdavo mokyklos, bažnyčios, kartais tipografijos. Laikui bėgant, iš tokių mažų bendruomenių išaugdavo stiprios kolonijos – Reformacijos kultūros centrai. Tai buvo abipusė nauda tiek šaliai, į kurią atvykdavo kolonistai, tiek vietiniam didikui, kuriuo kvietimu jo žemėse kūrėsi tokia kolonija. Vietinis feodalas kvietime pažadėdavo suteikti žemę bendruomenės kūrimui, leisdavo išpažinti savo tikėjimą, statyti maldos namus ir kt. Kolonistai gi didikui globėjui atnešdavo ekonominę naudą.

Dažniausiai kurdavosi kalvinų bendruomenės, rečiau – liuteronų.

Apie 1564 m. olandų palikuonys, anuomet dar žinomi kaip golendrai, dešiniajame Bugo (dabar Vakarinis Bugas) upės  krante, dabartiniame Bresto rajone, įkūrė dvi kolonijas – Neidorf ir Neibrov (Нейдорф и Нейбров), netoli Domačiovo kaimo.

Šių bendruomenių internetinėje svetainėje minima, jog tyrinėtojai ir visuomenė mažai dėmesio skyrė šioms kolonijoms. Mokslinių tyrimų ir plačiajai visuomenei skirtų publikacijų stoka padėjo išlaikyti paslaptyje šių, beveik 400 metų egzistavusių kolonijų gyvenimą ir istoriją. Nėra netgi tiksliai žinoma kada šios kolonijos buvo įkurtos. Surinkti faktai leidžia konstatuoti, jog pirmos sutarties tarp olandų palikuonių kolonistų ir žemvaldžio tekstas buvo pakartotas 1624 m. birželio 11 (arba 16) d. Šios sutarties teksto rusiškas vertimas saugomas mūsų bibliotekoje (F67-1953). Bielsko vaivada Rapolas Leščinskis pakartotinai kviečia golendrus apsigyventi ir kurti Neidorf ir Neibrov kolonijas:

Рафаилъ изъ Лешна Лещинский Воевода Бельский съ благословлениемъ Бога вновь поселивъ людьми Голяндского народа две деревни въ вотчиничестве моемъ Яблецкой Брестъ-Литовскаго Воеводства Нейбровъ и Нейдорфъ называемыхъ, а за истечениемъ срока ихъ свободы на застройку и обработку техъ земель надъ рекою Бугом расположенныхъ, имъ отведенныхъ таковымъ постановлением со стороны ихъ для меня и моего имения за сказанную землю причитающиеся определилъ: сперва свободнаго обучения исповеданий вери своей и Евангелическихъ учителей но только воспрещать имъ мною или же моими наследниками, но напротивъ при помощи Бога защищить обязаны и если бы кто нибудь недоволенъ былъ Евангелическою верою или же намеренъ былъ быизменить оную произнося Евангелическому своему обществу угрозы, то сие общество предоставляется право съ надела его равно и своего общества удалить для поддержания спокойствия и порядка исповеданий Евангелической Вери а также дозволяется имъ построить костелъ и на оный оттистится лесъ и доставится на место, а они обязаны на свой счетъ построить; в помощь же къ сей постройке дать местныхъ мельников, содержание иже Ксендза относится къ нимъ, который должен быть избранъ съ моего ведома, въ пользу его на огородъ нозночаемъ четыре морга и две уволоки удобной земли, за отведенную подъ усадьбу землю, хозяива обязаны уплачивать со всякого морга 15 коп. серебр…Еслибы кто небудь пожелал свою усадьбу продать то на то имеетъ право, съ темъ условием, чтобы оставленный на его месте уплачивал бы аккуратно следуемый моему имению повинности,- если окажется недостаточнымъ дерева для производства построек на отведенныхъ имъ земляхъ, то дозволяется покупать таковой изълесовъ моихъ, а также и вырубка дровъ на отопление не воспрещается… Для спускания воды на поляхъ принадлежащихъ имъ такъ равно и дворовыхъ копать канавы по ками собственными издержками и они на своихъ поляхъ канавовъ не поделаютъ; канавы же для воздержания воды съ реки Буга имеютъ быть сделаны прочими моими крепостными… Пиво на свои надобности обязаны покупать по моему указанию и собственного моего пивоварного завода съ представлениемъ  права что если имъ непонравится местный пивоваръ, то могут изъ среди себя избрать собственного человека для варения пива согласно существующаго на то обыкновения, а если бы кто пожелалъ варить малое количество для себя пива то дозволяется ему это произвесть въ своемъ доме. Рыбная ловля на собственную надобность дозволяется безпрепятственно, при томъесли бы отъ евреевъ местечка Славятычъ происходили какия либо неприятности то я и наследники мои обязываются защищать навсегда…

Parapija buvo įkurta 1617 m. Tais pačiais metais buvo pastatyta bažnyčia (kircha) ir pastoriaus namas. Pirmu pastoriumi buvo iš Saksonijos atvykęs Jonas Kolumbus. 1648 m. kolonijos ir bažnyčia buvo sugriauti kazokų puolimo metu. Apie 70 liuteronų buvo nužudyti, bandatn juos priversti pereiti į stačiatikybę. Kolonijose liko tik koplyčia. 1670 m. grafas Leščinskis davė kolonijai dar 45 margus žemės pastoriaus išlaikymui. Katalikybės palaikymui, valdžia uždraudė statyti naują bažnyčią, todėl 1690-94 m. grafienė Prazmovska (Praźmowska) paslapčia finansavo naujos bažnyčios statybas, prisidengdama koplyčios remontu.

XX a. pradžioje dalis liuteronų-golendorų persikėlė į Uralą ir Sibirą. 1911 m. Neidorfo parapijoje buvo 4000 žmonių. Po Pirmojo pasaulinio karo, parapija pateko į Lenkijos Evangeliko-Augsuburgo bažnytinės parapijos sudėtį. Būvimas Lenkijos sudėtyje, sukėlė konfliktą tarp gyventojų ir valdžios, skatinusios katalikų tikėjimą. Taip, 1928 m. Neidorfo pastorius paskelbė vaikų liuteronų streiką. Jie nevaikščiojo į mokyklą, protestuodami prieš  katalikų mokytojų mokymo sistemą. Tais pačiais metais Neidorfas buvo pervadintas „Mościce“, o 1930 m. Neibovas ir Neidorfas buvo pavadinti „ Mościce Gurnie“ ir „Mościce Dołnie“, argumentuojant tuo, kad visoje Lenkijoje turi būti lenkiški vietovių pavadinimai.

1939 m. Neidorfas atsidūrė Sovietų sąjungos pasienio teritorijoje, dėl ko gyventojai buvo priversti išvykti į Vokietiją arba į šalies gilumą. 1941 m. liuteronų bažnyčios pastatas buvo galutiniai sugriautas.

1948 m., plečiant ariamųjų laukų teritorijas, buvo sunaikinti paskutiniai kolonijų pėdsakai – senieji šuliniai.

Mūsų dienomis apie garsias olandų kolonijas primena tik liuteronų kapinės. Jos yra nedidelėje miškingoje teritorijoje. Kapinės neaptvertos, apleistos. Apie seniausią Rytų Europos liuteronų bažnyčią primena tik išversti pamatų akmenys…

Šį kartą tiek,

Valentina.

Tekstas ir nuotraukos parengti pagal:

http://www.neubrow.domachevo.com/

2008 m. gyvenviečių teritorija atrodė taip:

http://www.neubrow.domachevo.com/historu-neudorf-segodnia-ru.htm

Komentarai
 1. troy parašė:

  Olandai kėlėsi ir Uzbekijon. Menonitų olandų kolonija buvo prie Urgenčo, bet irgi sunaikino koloniją komunistai iki II pasaulinio karo.
  Garsi dainininkė Ana German buvo iš Uzbekijos olandų.
  O Lietuvoje būta ir škotų – Kėdainiai, Kirdeikiai.

 2. walentina parašė:

  Apie škotus tai žinojau, o vat apie Uzbekiją įdomu. Ačiū 🙂

 3. MariukasM parašė:

  Tikrai įdomus įrašas. Apie tai tikrai nedaug žinojau.

Parašykite komentarą