Sveiki,

Prieš kurį laiką, kolegė atsiuntė nuotrauką VU Gido ciklui „Vilnius iš mūsų archyvų“. Joje buvo pavaizduoti keturi nauji varpai prie Vilniaus katedros varpinės. Kolegės žodžiais, ant nuotraukų buvo užrašyti 2001 m. Visi šie varpai turėjo vyriškus vardus, kurių kolegė neprisiminė ir prašė pabandyti surasti. Ilgai narpliojau mįslę, bet taip iki galo ir neišsiaiškinau kai kurių detalių. Galbūt Jus padėsite man išsiaiškinti? 🙂

Neduoda ramybės man tai, kad nuotraukoje užfiksuoti keturi varpai ir nurodyta data 2001 m.. Man pavyko rasti, kad 2002 m. gegužės 25 d. Vilniaus aikštėje buvo pašventinti šeši nauji varpai, kurie buvo Kelno arkivyskupijos dovana Vilniaus katedrai ir miestui. Nurodoma, kad visi jie buvo išlieti 2002 m. kovo 8 d. vienoje didžiausių Vokietijoje Vestfalijos varpų liejykloje Geschere „Petit und Edelbrock“, įsteigtoje XVIII a. antrojoje pusėje.

Pagal seną bažnyčios tradiciją kiekvienas bažnyčios varpas turi vardą, simbolinį ženklą ir įrašą lotynų kalba. Taigi ir šitie varpai gavo vardus. Pats didžiausias varpas buvo dedikuotas Joachimui –  kardinolo Joachimo Meisterio globėjui. Inkaras ant šio varpo simbolizuoja vilties dorybę, o užrašas skelbia: „Tikėjime mūsų viltis“. Varpas sveria 2595 kg.

Antras pagal didumą varpas dedikuotas Šv. Kazimierui. Ant jo yra lelijos horeljefas ir užrašas iš šventojo pamėgto himno : „Tu kiekvieną dieną, siela, šlovink Mariją“. Varpo svoris 1505 kg.

Trečiasis varpas skirtas Vilniaus katedros globėjui ir kankiniui šv. Stanislovui. Jo užrašas skelbia: „Aš degu uolumu Viešpačiui“. Ant varpo pavaizduota vyskupo mitra ir palmės šaka, primenanti kankinio pasiektą pergalę. Sveria šiš varpas 1015 kg.

Kiti du varpai turi moteriškus vardus. Vienas pavadintas Šv. Elenos vardu. Užrašas ant jo byloja: „Viešpats karaliavo nuo [kryžiaus] medžio“ (kitur išversta „Kristus viešpatauja nuo kryžiaus“). Šio varpo ženklas – kryžiui, kuris primena Kristaus pergalę prieš mirtį. Varpas sveria 725 kg.

Penktojo varpo vardas duotas Šv. Onos garbei, o simbolis – karūna su žvaigžde virš jos. Užrašas ant varpo kviečia: „Džiaukimės Viešpatyje“. Varpo svoris 644 kg.

Paskutinis, šeštas varpas vėl turi vyrišką vardą. Jis dedikuotas palaimintam vyskupui Jurgiui Matulaičiui, dirbusiam Vilniaus katedroje. Užrašas ant varpo skelbia palaimintojo vyskupo šūkį iš jo herbo – „Blogį nugalėk gerumu“. Ant varpo – Švč. Mergelės Marijos vardo ženklas iš palaimintojo herbo. Tai pats mažiausias varpas, kuris sveria 464 kg.

Taigi, jeigu daryti prielaida, jog klaida buvo padaryta datuojant nuotrauką ir ji iš tikrųjų yra 2002 m., o ne 2001 m., kaip skelbia užrašas, tai kur tada 2 varpai? Juk nuotraukoje jų yra tik 4. Kolegės žodžiais, visi nuotraukoje esantys varpai turėjo vyriškus vardus, tai trūksta moteriškų 🙂 Galbūt du varpai jau įkelti į varpinę, o čia užfiksuoti likę keturi varpai?

Taigi, kreipiuosi į tuos, kas prisimena ne tokius jau tolimus įvykius – galbūt galėtumėte pakomentuoti šią mįslę? 🙂

Iš istorinės pusės – A. Kirkoras savo „Pasivaikščiojimuose“ nurodo, kad XVI a. varpinėje buvo trys dideli varpai: karališkasis, arba Žygimanto, vyskupų ir kapitulos, XVII a. prisidėjo dar Maskvos varpas, kurį neva dovanojo Smolenską užėmęs Žygimantas III (nors bažnytinėje tradicijoje buvo įprasta sutekti varpui krikščionišką vardą, o ne tokį bendrą pavadinimą). Kirkoro žodžiais: „Pirmasis iš jų, Žygimanto, buvo ypač didelis, jis skambėjo tik per iškilmingas šventes arba žymių žmonių laidotuves. Aprašydami šį varpą, tuometiniai keliautojai nurodo, kad jam išjudinti reikėdavę per dvidešimt stiprių žmonių. Po 1610 metų gaisro karališkasis statybininkas Vilhelmas Polis svertais nuleido jį iš varpinės ir sudaužė; jo ketus buvo išlydytas. Kiti varpai taip pat buvo nuimti ir perlydyti. Jonui Kazimierui valdant, per karą varpai buvo visiškai sunaikinti, tik ketaus gabalai buvo nugabenti į kareliškąjį arsenalą. Iš tu nuolaužų ir nupirkto Slonimo parapijos bažnyčios sugedusio varpo Jonas Delamarsas nuleidino keturis šiandien esančius (t. y. XIX a. antrojoje pusėje), gerokai mažesnius už tris buvusius, varpus“. Tikėti ar ne A. Kirkoru palieku spręsti skaitytojui.

N. Kitkauskas mini, kad po XVII a. gaisrų ir dažnu remontų, varpinėje buvo įtaisyti J. Delamarso pagaminti varpai ir laikrodis, mušantis valandas. XVIII a. remonto metu įtaisyti žymaus meistro G. Miorko varpai ir antras laikrodis, mušantis valandų ketvirčius.

1915 m. caro valdžios įsakymu katedros varpai buvo nuimti ir išvežti.

 

Sovietmečiu iš įvairių uždarytų bažnyčių kultūriniams tikslams buvo suvežta daugiau kaip trisdešimt varpų. Norint įrengti karilioną ir bandant jų skambėjimą suderinti, varpai buvo gręžiami ir frezuojami. Tačiau sumanymas nepavyko, nes senieji bažnyčių varpai buvo sugadinti.

Rašydama naudojau:

Kitkauskas N. Vilniaus katedra, Vilnius, 1976.

Kirkoras A. H. Pasivaikščiojimas po Vilnių ir jo apylinkes, Vilnius, 1993 (originalas 1859).

http://www.katedra.lt/varpai/

http://www.lcn.lt/bzinios/bz0211/211bl2.html

http://ldmuziejus.mch.mii.lt/Muziejusirpadaliniai/Arkikatedra.htm

Komentarai
 1. Evaldas parašė:

  O aš vienoje nuotraukoje matau du didesnius ant metalinio karkaso pakabintus varpus, o kitoje keturis ant žemės padėtus mažesnius varpus, štai ir visi šeši 😉

 2. Linas parašė:

  Sveiki,
  Būtų gerai, jei ištaisytumėte netikslumus:
  1) Tai pats mažiausias ***herbas***, kuris sveria 464 kg.
  2) Man pavyko rasti, kad ***2002 m. gegužės 25 d.*** Vilniaus aikštėje buvo pašventinti šeši nauji varpai, kurie buvo Kelno arkivyskupijos dovana Vilniaus katedrai ir miestui. Nurodoma, kad visi jie buvo išlieti ***2008 m. kovo 8 d.***

 3. walentina parašė:

  Ačiū labai, ištaisiau 🙂 Pasitaiko kartais, užsisvajoju berašydama 🙂

 4. walentina parašė:

  Hmm, gal taip ir yra…

Parašykite komentarą