2010 m. kovo 10 d. archyvas

Sveiki, Šį kartą – apie pastatą, kuris iki mūsų dienų neišliko. Vyriausiasis tribunolas buvo aukščiausia bajorų luomo apeliacinė instancija LDK, įsteigta 1581 m. Jis buvo sukurtas bajorų byloms spręsti ir buvo renkamas iš pačių bajorų. Tribunolas buvo įkurtas ne tik dėl to, kad didysis kunigaikštis pats nespėdavo spręsti visų apeliacinių bylų, bet ir dėl to, […]