Sveiki,

Kaip ir kasmet Vilniuje, pranašaudama greitai artėjantį pavasarį, prasideda Kaziuko mugė! Trumpą mugės istoriją pasakojau praeitais metais. Šį kartą – mugės teatralizuotų eitynių apžvalga.

Kaziuko mugės teatralizuotų eitynių atgimimo datą tyrinėtojai nurodo skirtingai. Antai, L. Klimka šios tradicijos atgimimu laiko 1935 m. studentų surengtą eiseną nuo Šv. Kazimiero bažnyčios link Lukiškių aikštės. Lenkų tyrinėtojas L. J. Malinovskis pradžią mato 1926 m., kai prie Šv. Jonų bažnyčios ir Vilniaus universiteto (anais laikais Stepono Batoro universiteto) buvo surengtas pasirodymas, skirtas Šv. Jurgio dienai paminėti. Renginys vadinosi „Slibinas“ (lenk. „Smok“). Jo metu buvo ir paroda „Slibino“ arba „Šv. Jurgio“ tema. Studentų iniciatyvą palaikė ir Universiteto dėstytojai – jie pasakojo legendas, padavimus ir tradicijas apie slibinus, nagrinėjo jų vaizdavimą dailės kūriniuose. Tyrinėtojas mini, jog tuometinė Vilniaus spauda palankiai atsiliepė apie renginį ir pavadino jį „vykusiu“. Renginio kulminacija buvo slibino ir riterių eitynės, kurios prasidėjo Universiteto P. Skargos kieme, tęsėsi Katedros aikštėje ir pasibaigė prie Šv. Jurgio bažnyčios.

1935 m. studentų surengtą eiseną aprašo L. Klimka: priekyje ėjo šaukliai su fanfaromis, už jų – studentai, persirengę istoriniais pirklių ir karių kostiumais. Iš paskos – vežimai su išraiškinga Vilniaus firmų, prekybinių atstovybių reklama, produkcijos pavyzdžiais ir kt.

Atskiru būriu įsiterpė garsaus Akademinio keliautojų klubo nariai, save vadinę „valkatomis“. Jie pasirodė žaismingai: kas su slidėmis ant pečių, kas „plaukė“ kanoja, įkelta į arklio traukiamą vežimą. Jų priešakyje ėjo klubo prezidentas su didele kelionlazde – klubo ženklu. Panaši eisena vyko ir 1936 m.

1937 m. eiseną organizavo „Liutnios“ teatro artistai. Nuo Rotušės Didžiosios ir Pilies gatvėmis, per Katedros aikštę vyko procesija, teatralizuotai išvaranti baltai persirengusį Žiemos personažą, o su juo Šaltį ir Gripą.

1938 m. teatralizuotos eitynės atliko dvejopą vaidmenį: istorinį ir regioninį. Istorinį motyvą vaizdavo procesija su 8 metrų karalaičio Šv. Kazimiero skulptūra, apsupta karininkų.

Regioninę procesijos dalį sudarė 5 vežimai su palmėmis – verbomis, Kazimierais ir Kazimieromis, su riestainiais, žaislais ir didžiausia „Kaziuko širdimi“.

Eitynes rengė Stepono Batoro universiteto Menų fakulteto studentai. L. Klimka nurodo, kad tais metais ir pasirodė pirmosios Vilniaus verbos. Jomis vietoj popierinių lelijų (vienas iš karalaičio Kazimiero simbolių) buvo papuošti procesijos vežimai. Vilniaus verbos – tai liaudies meno kūriniai, supinti iš įvairiausių dažytų žolelių, būdingos tik šiam kraštui. I. Žilienė diplominiame darbe apie Vilniaus verbas aprašo verbų atsiradimą, puošybą ir paplitimą. Autorė nurodo, kad 1935 m. „Kurjer Wilenski“ rašo: „Puikiausi vežimai buvo su spalvingomis Vilniaus verbomis (palm Wilenskich) ir „Kaziuko“ širdimi„. Autorė taip pat nurodo, kad 1935 m. paminėjimas yra svarbus kaip popierinių ir žolyninių verbų atskyrimas: iki tol verbos buvo tik Verbų sekmadienio šventės atributas, kai jos panaudojamos Kaziuko mugės eitynėse – tampa naujų tradicijų pradžia.

Studentai VU (anuomet Stepono Batoro) bibliotekoje ruošia eksponatus Kaziuko mugės eisenai.

1935 m. Kaziuko mugės eitynes ima organizuoti firmos, siekiančios pasinaudoti muge turistinei propagandai. Turizmo skatinimo sąjunga organizuodavo keliones traukiniais iš įvairių Lenkijos miestų į Vilniaus „Kaziuką“. L. Klimka mini, jog atvykę į Kaziuko mugę svečiai net galėdavo pernakvoti vagonuose. Tikslią renginių programą spausdindavo laikraštis „Slovo“ 1935-39 m., spausdindavo šventės programas, kuriuose buvo tiksliai nurodytos kvieslių eisenos. Pavyzdžiui, 1935-36 m. kviesliai žygiavo nuo Šv. Kazimiero bažnyčios pro Katedrą iki Lukiškių aikštės. Sekančiais metais buvo nuspręsta suvaidinti žiemos ir pavasario kovą, tad eisena pasidalijo į dvi grupes. Vieni žygiavo nuo Rotušės Didžiąja ir Pilies gatvėmis iki Katedros aikštės; kiti – Pamėnkalnio ir Gedimino prospektu iki Katedros aikštės, kur ir įvyko „mūšis“.

Kad ir kiek būta tokių gerų ketinimų pritraukti į Vilniaus Kaziuko mugę kuo daugiau turistų, anų laikų spaudoje pasirodo ir griežtesnių straipsnių, apžvelgiančių lietuvių dalyvavimą mugėje.. Antai 1938 m. „Vilniaus žodis“ straipsnyje „“Kaziuko“ mugės proga“ rašo: „Vilniaus krašto savitumas ypatingai stengiamasi pabrėžti per vadinamas „Kaziuko“ mūges. Šių mūgių propaganda kasmet įgauna platesnio masto. Jas organizuoja įvairių įstaigų ir profesijų atstovai, kurių terpe meno atstovai reikalauja sau pirmenybės. Organizatoriai išsirūpina ir papigintų traukinių norėdami tuo būdu sutraukti į mūgę daugiau žmonių… Ligi šiol lietuviai „Kaziuko“ mūgėmis mažai domėjosi. Tik gervėtiškai dideliais būriais atvažiuoja, tuo tarpu iš kitur atvyksta vos pavieni asmens. Tai nėra geras dalykas. Per „Kaziuko“ mūges lietuviai galėtų daugiau ir gražesnių išdirbinių parodyti, negu kas kitas. Reikėtų tik susitarus ir organizuotai mūgėse dalyvauti, ir ne pavieniams važiuoti, bet ištisomis gurguolėmis. Šį reikalą turėtų padėti sutvarkyti Vilniuje gyveną lietuviai. Be masiško kaimiečių dalyvavimo, reikalinga kasmet suorganizuoti atskiras ir didelis lietuviškų išdirbinių, ypač audinių pavilionas…“

Gal Kaziuko mugių propaganda veikė, o gal tai buvo atliepas tikram renginio žavesiui, bet I. Žilienė savo tyrime nurodo, kad „1935 m. „Kaziuką“ aplankė 10.000 žmonių iš Lenkijos. 1940 m. tiek pat aplankė žmonių iš Kauno.“

Kaziuko mugė 1929 m.

Kaziuko mugė 1929 m.

Kaziuko mugė 1931 m.

Kaziuko mugė 1932 m.

Kaziuko mugė 1935 m.

Šiandien švenčiame Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, dieną. Rytoj, kovo 5 d. prasideda Kaziuko mugė. Linkiu visiems gerų įspūdžių, malonių reginių ir naudingų pirkinių!

Mūsų dienomis:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=uaPvT8JTsxA&feature=related]

Pagarbiai,

Valentina.

Rašydama straipsnį naudojau:

Žilienė Irena, Vilniaus verbos: arealas, funkcijos. Diplominis darbas. Vilnius, 1996. Saugomas VUB RS F 85- 3840.

Klimka Libertas, Kaziuko mugė. Vilnius, 2009.

Malinowski Leszek Jan, Wilenskie kiermasze. Bydgoszcz, 2002.

„Kaziuko“ mūgės proga// Vilniaus žodis, 1938 m. kovo m. 4 d., Nr. 10 (282). Prieiga internete – http://www.epaveldas.lt/vbspi

Narodowie archywum cyfrowie. Prieiga internete – http://audiovis.nac.gov.pl/

Komentarai
 1. Evaldas parašė:

  Gerai atrodo riestainiai, sukrauti į vieną krūvą 🙂

 2. walentina parašė:

  Smurgainių gal 🙂 Kur sakydavo skaniausi buvo 🙂

 3. D.Liekis parašė:

  Mes, su Vilniaus TIC’u turėjom minčių atgaivint slibino Braziliškio viliojimą iš olos ir eitynes miestu iki egzekucijos vietos. Tai ieškant informacijos, pavyko rast kitokių renginio aprašų, tačiau kaip R.Žukovskis sako: „To renginio tradicija galėjo kist“. „Mūsų Lietuva“ enciklopedijoje, gana lakoniškai, tačiau aiškiai pateikia dar kitokį renginio scenarijų… Todėl ir nieko neišėjo su tuo renginiu – baisu, kad atsirastų šaukiančių, kad ne taip padarėm. Beje FiDi slibinas, tai ne visai vykęs Braziliškio prototipas 😛
  Ir norėjau paklaust ar vis dar gyvuoja „Valkatos“? Jei ne tai kaip baigėsi jų dienos? Gal nebloga tema įrašui? 🙂

 4. Danutė parašė:

  Sveiki

  labai dėkoju už siunčiamas įdomias nuotraukas ir aprašymus.Va šyryt ruošiuosi į Kaziuko mugę prekiauti savo kūrybos iš šiaudų pintomis gėlėmis ir verbomis.Tiesiog nudžiugino straipsnis apie Kaziuko mugę.Labai norėčiau gauti praeitų metų aprašymą apie Kaziuko mugę.Aš pati ir vyras baigę VVU 1969 m ,dabar pensininkai ,bet domimės viskuo apie senąjį Vilnių ir Universitetą.Šiaip tai turiu nuotraukų daugybę apie šiulaikinius Kaziuko kermošius gal nuo 1998 metų.O Jūsų puslapį man parekomendavo sūnus ,jis irgi baigęs universitetą.Dar kartą dėkoju.O mes 2 savaites praleidom ten kur laaabai šilta-Egipte.Geros dienos! Danutė.

 5. Rasa parašė:

  Ta nuotrauka su vaiku ir riestainiais – laaabai graži 🙂 Kaip smagu 🙂
  Ir šiaip pagalvojus, kokia masė atvažiuodavo pasižmonėti į tą mugę, nieko sau … ir matyt, ta masė gerai apsipirkdavo. Išvada – gerai gyveno žmonės 🙂

 6. walentina parašė:

  Ačoū už gerus žodžius! Tikrai smagu, kad skaitote 🙂 Praeitų metų straipsnį galima matyti šiuo adresu: http://gidas.wordpress.com/2009/03/06/marga-ir-triuksminga-vilniun-atvyksta-kaziuko-muge/
  Geros ir pelningos prekybos 🙂

 7. walentina parašė:

  Prigavot 🙂 Atsakymo į klausimą nežinau 🙂 Reikės pasidomėti apie „valkatas“ ir jų likimą 🙂

 8. troy parašė:

  Bazilisko ar Braziliškio?

 9. walentina parašė:

  Baziliskas – kažkoks mistinis gyvatės pavidalo padaras (nors vikipedija ji kitaip apibūdina – http://lt.wikipedia.org/wiki/Baziliskas

Parašykite komentarą