2010 m. vasario 22 d. archyvas

Sveiki, Vasario mėnesį katalogas buvo papildytas keturių aprašytų bažnyčių fondų dokumentų įrašais. Tai – F205 – Skirsnemunės bažnyčia (bažnyčios turto inventorius, vizitacijos aktas, bažnyčios statybos sąmata, mirties metrikų ir kt. knygos. Medžiagos chronologinės ribos 1801–1899 m.), F203 – Pašušvio bažnyčia (Pašušvio parapijos gyventojų, bažnytinių brolijų narių sąrašai, carinės ir bažnytinės administracijos aplinkraščiai, klebonijai priklausiusios žemės nuosavybės, […]