Keliavome į VU Gamtos mokslų fakulteto muziejus

2009 m. spalio 26 d. Valentina paskelbė kategorijose: KELIONĖS
Žymos: ,

Sveiki,

Penktadienį dalis mūsų kolektyvo spėjo apsilankyti VU Gamtos mokslų fakulteto muziejuose ir pamatyti seniausią Lietuvos herbariumą, geologijos ir zoologijos kolekcijas. Tikrai verta aplankyti šias parodas, jeigu dar nesate jų matę 🙂 Labai didelį įspūdį paliko ir darbuotojų pasišventimas mums viską papasakoti, parodyti ir pasidalinti visais savo vargais, kurių net neįgudusia akimi galima pastebėti.

Iš VU bibliotekos keliavo dvi grupės, po 10 žmonių. Šiandien, pirmadienį, numatytos dar kelios ekskursijos. Pirmai grupei besižavint seniausiu Lietuvos herbariumu, atradau puikų moderno stiliaus Gamtos mokslų fakulteto interjerą 🙂

Picture 002

Picture 007

Picture 024

Picture 019

Herbariumo kolekciją sudaro apibūdintų, su duomenų etiketėmis, sudžiovintų ir pritvirtintų ant popieriaus arba tik sudėtų tarp popieriaus lapų grybų, dumblių ir augalų rinkinys. Jie yra moksliniai dokumentai, tiriant minėtus organizmus ir nustatant jų rūšis bei paplitimą. Vilniaus universiteto herbariume saugomas XIX a. augalų ir grybų piešinių rinkinys, sudarytas iš 112 lakštų, kuris 2004-2005 m. buvo restauruotas UNESCO lėšomis, augalų žiedų maketai, mokymui skirti ranka piešti plakatai ir kt. Apytiksliai kolekciją sudaro 300 000 pavyzdžių. Pasaulio mastu VU Herbariumas patenka į pirmąjį seniausių herbariumų penkiasdešimtuką.

Picture 013.1

Dabartinėje seniausio Lietuvos herbariumo parodoje galima išvysti 1800 – 1842 m. kolekcijos eksponatus. Ji skirta Universiteto 430-tų metų sukakčiai paminėti.

Picture 027.1

Picture 028

Picture 035

Picture 044.1

 Herbariumo pradžia siejama su 1781 – 1783 m. prancūzų botaniko Žano Emanuelio Žilibero veikla. Vėliau herbariumo rinkiniai buvo globojami Stanislavo Bonifaco Jundzilo, kuris 1823 m. įsteigė botanikos kabinetą. Praėjus dešimt metų nuo Universiteto uždarymo, herbariumo kolekcija buvo padalinta Vilniaus viešajai bibliotekai ir Vilniaus Medicinos akademijai. Vėliau herbariumas buvo sugrąžintas į Stepono Batoro universitetą.  1995 m. iš Botanikos ir genetikos katedros patalpų Herbariumas perkeltas į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto centrinį pastatą.

streamer

streamer1

streamer12

1997 m., perkeliant Herbariumą į naujas patalpas, spintose tarp sudžiovintų augalų kolekcijų buvo aptiktas piešinių rinkinys. Kaip liudija vandenženkliai, didžioji piešinių dalis buvo nupiešta 1896, 1899 bei vėlesniai laikais. Palyginus šiuos piešinius su Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomais K. Prošinskio (Stepono Batoro universiteto Botanikos sodo inspektoriaus) darbais buvo nustatyta jų autorystė.

Picture 046.1

Toliau keliavome į II aukšte įsikūrusi Geologijos muziejų. Jis buvo įkurtas 1803 m., kartu su Mineralogijos katedra, kuriai vadovavo R. Simonavičius. Pirmi mineralai buvo gauti iš Ž. E. Žilibero  1781 m. 1805 m. muziejuje buvo jau 15 00 eksponatų (retų mineralų, uolienų pavyzdžių, brangakmenių bei meteoritų).

1842 m. eksponatai buvo išdalinti Rusijos imperijos universitetams.

 1920 m., atkūrus geologijos skyrių, pradėta vėl kaupti mineralų, uolienų ir naudingų iškasenų kolekcija. Antrojo pasaulinio karo metu apie 75 % eksponatų dingo.

 Vilniaus universiteto Zoologijos muziejus užima kelis III aukšto kambarius.

Picture 090.1

Picture 093.1

Kaip teigia istoriniai šaltiniai, tai seniausias tokio pobūdžio muziejus Lietuvoje. Jo įkūrimo data laikoma XVIII a. pabaiga, kai buvo įsteigta Gamtos istorijos katedra, o prie jos Gamtos kabinetas. Tuometiniai Universiteto gamtos mokslų profesoriai Ž. E. Žiliberas, G. Forsteris, S. B. Jundzilas, L. Bojanus bei kiti žinomi visuomenės veikėjai (etmonas M. Oginskis, pakamaris M. Valickis, kancleris J. Chreptavičius, grafas R. Tyzenhauzas) savo kolekcijomis ar ekspedicijose surinktais zoologiniais eksponatais pildė muziejaus rinkinius.

Picture 092.1

Picture 097

Picture 100

Picture 102.1

Picture 114.1

Kai 1855 m. grafo E. Tiškevičiaus pastangomis buvo atidarytas Vilniaus senienų muziejus, tarp kitų eksponatų čia buvo ir Universiteto zoologiniai rinkiniai. Po 1832 m. universiteto uždarymo, dalis eksponatų buvo išgrobstyta, kita dalis išvežiota po Rusijos imperijos universitetus. Iš naujo pradėti pildyti muziejaus fondai Stepono Batoro universiteto laikais.

Picture 116.1

Picture 117.1

Picture 115.1

Ekskursijos metu susipažinome ir su gyvaisiais muziejaus eksponatais: atsisakiusiomis pozuoti piranijomis ir Madagaskaro tarakonų šeimyna.

Picture 123.1

Štai tiek norėjau papasakoti šiandien.

Informaciją surinkta iš:

Vilniaus universiteto herbariumo senoji kolekcija, Vilnius, 2006.

http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3080&kas=straipsnis&st_id=8136

http://www.vilnensis.vu.lt/mokslas/45-mokslas/1134-senuju-herbariumu-paroda-skirta-vu-430-metu-sukakciai-pamineti

 http://www.bg.gf.vu.lt/duomenys/botanikos%20lankstinukas.pdf

http://www.muziejai.lt/vilnius/Geologijos_muz.htm

http://www.zool.gf.vu.lt/files/Projekto_kvietimas.doc

http://193.219.43.40/muziejus.html

http://www.zool.gf.vu.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=77

http://www.museums.lt/Lietuvos_muziejai_2003_nr3/stakuliene.htm

Pagarbiai,

valentina.

Komentarų nėra

Parašykite komentarą