2009 m. spalio 8 d. archyvas

APKLAUSA

2009 m. spalio 8 d. Valentina paskelbė kategorijose: APKLAUSOS

Sveiki, Universiteto darbuotojai jau tikrai girdėjo legendas apie garsiąją Tvardausko knygą, prakeiktuosius Šv. Jonų bažnyčioje, jėzuitų paslėptą lobį ir išdykusius angelus, puošiančius bažnyčios rytinį fasadą. Tačiau šiame straipsnyje pakalbėsiu apie dar vieną, Universiteto ansamblį menančią legendą. Tai legenda apie Dievo Kūno (Oginskių) koplyčioje esančią Kristaus Nukryžiuotojo XVI a. medinę skulptūrą. Dievo Kūno (Oginskių) koplyčia pastatyta dar […]