Sveiki visi,

Šiandien kviečiu į virtualų apsilankymą garsiosios Kražių kolegijos pastate.

PA012278

Kražių kolegija istoriškai glaudžiai susijusi su Vilniaus universitetu. Įkurta jėzuitų 1616 m. vidurinė mokykla kartu teikė ir aukštosios – teologijos ir filosofijos mokyklos paslaugas, ir ilgai išliko reikšmingiausiu Žemaitijos teritorijoje katalikiško mokslo židiniu. 17-18 a. joje darbuodavosi apie 30-50 mokytojų jėzuitų, buvo apmokoma apie 250-300 moksleivių, iš jų 26 neturtingi buvo visiškai aprūpinami. Studijuota pagal bendrą jėzuitų ordino parengtą programą.

Kolegijoje skirtingu laiku darbavosi nemažai žmonių, pažįstamų mums iš Vilniaus universiteto istorijos – mokytojavo poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus, istorikas A. Vijūkas-Kojelavičius, rektoriavo Žygimantas Liauksminas. Prie kolegijos steigimo daug prisidėjo tuo metu vadovavę Žemaičių vyskupijai Merkelis Giedraitis ir Mikalojus Daukša. Čia kadaise dirbo kapelionu ir bibliotekininku Motiejus Valančius. Tarp auklėtinių minėtini kad ir Dionizas Poška, Kiprijonas Juozapas Nezabitauskis, Simonas Stanevičius.  

PA012281

Turtingų rėmėjų Chodkevičių, Radvilų, Žemaitijos vyskupų ir kitų didikų dėka kolegija nejautė nepritekliaus, garsėjo 17 a. didžiausia Žemaitijoje bažnyčia su puošnios drožybos interjeru, turėjo turtingą biblioteką (apie 6000 knygų). Deja, mūsų dienas pasiekė tik vienas mūrinis pastatas, buvusi bursa, arba moksleivių bendrabutis. 2008 m. Kelmės rajono, respublikos ir Europos Sąjungos lėšomis jis buvo suremontuotas.

PA012360

PA012362

Šiuo metu pastate įsikūrė Motiejaus Sarbievijaus vardo kultūros centras,  muziejus ir  biblioteka (www.kraziai.lt). Kaip galima spręsti kad ir iš tinklalapyje išsikeltų tikslų, Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras turi išties ambicingų geraja prasme planų. Palinkėkime jam sekmės! Pabaigai keletas jaukios bibliotekos vaizdų. Man ypač patiko vaikų kampelis.

PA012285

 PA012283

PA012284

Šį kartą tiek,
Veronika

In this post you may see some pictures of  building of the former Kražiai college, working in years 1616-1844. It was second biggest science centre in Grand Duchy of Lithuania after Vilnius university. Ran also by jesuits, it gave education to approximately three hundred pupils. A lot of famous Vilnius university personalities also worked in Kražiai, among them poet Motiejus Casimirus Sarbievijus and historian Albertas Vijūkas-Kojelavičius. Today in the restored building there are museum, library and modern culture centre, named after professor Sarbievijus.

Dėkoju „Universitas Vilnensis“ žurnalistui V. Denisenko už nuotraukas.

Rašydama naudojau informaciją iš:

http://vienuolynai.mch.mii.lt/V8-46/Kraziu.htm

http://lt.wikipedia.org/wiki/Kra%C5%BEiai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą