Sveiki,

Šią bursą, buvusią dabartinio VU Filosofijos fakulteto teritorijoje, jau teko kažkada paminėti. Dabar ant kolegės stalo radau Vlado Drėmos knygų seriją apie Vilniaus namus (Vladas Drėma. Vilniaus namai archyvų fonduose. IX knyga, Vilnius, 2004 m.), ir labai susidomėjau. Šią knygų seriją žinojau, tačiau vis atidėdavau artimesnę pažintį. Toks akivaizdus susidūrimas privertė pasmalsauti. Pirmas man į rankas patekęs tomas skirtas kaip tik Skapo gatvės namams. Taigi, visi, kam įdomus bendrabučio steigimas XVII a. ir jo gyvenimas turės progą pasiskaityti apie tai virtualioje erdvėje 🙂

Picture 003

O šaltiniai sako štai ką:

1618 05 18 Ašmenos pavieto žemės teisėjas Jonas Mikalojus Korsakas savo testamente steigia savo vardo bendrabutį dvidešimčiai lietuvių tautybės moksleivių (Bursa Corsacoviana), kurių 10 turi būti iš Korsakų giminės. Šiai bursai jis užrašo savo dvaro Jasievo visas pajamas bei 800 kapų grynaisiais ir medinį namą Skapo gatvėje, kurio, atrodo, jis dar nebuvo pirkęs, tik numatęs pirkti.

1621 10 06 Kapitula steigia Korsakų bursą. Statomi mūro namai nuo pamatų.

1622 05 18 Kapitula surašo Korsakų bursos steigimo privilegiją.

1623 06 14 Vienas katedros giedotojų maitinamas Korsakų bursos.

Be datos: Korsakų bursos namai Skapo gatvėje buvo mūriniai dviejų aukštų su vartais iš Skapo gatvės. Jie turėjo „L“ raidės formos planą, sudaryti iš dviejų sparnų. Įėjus pro vartus dešinėje pusėje apačioje buvo du kambariai: vienas nuo gatvės, kitas nuo kiemo, o kairėje pusėje nedidelis maisto sandėliukas. Antrame aukšte panašus kambarių išdėliojimas: vienas kambarys atitiko sandėliuką, vartus ir kambarį nuo gatvės. Jo ilgis siekė 14, 15 m., o plotis – 6, 17 m. Korpuse nuo kiemo viršutinis kambarys turėjo 7, 30 m. ilgio ir 5, 85 m. pločio. Abu šie kambariai buvo pertverti medinėmis pertvaromis ir sudarė eilę mažų kamaraičių konviktoriams.

1621-1632 Kapitula iš Korsakų bursos ima pažemės mokesčio po 4 kapas į metus.

1623-1632 Abraomas Vaina šių medinių namų vietoje stato dviejų aukštų mūrinius namus Korsakų bursai už 800 kapų.

 1632 06 17 Korsakų bursos senjoras Modzelevskis, baigiant statyti bursos namus, taikiai susitaria su kaimynu (bene iš rytų pusės) dėl bendros mūro tvoros.

Picture 004

1645 Korsakų bursoje gyvena 20 auklėtinių. Joje maitinasi ir katedros giedotojai, kurie už tai privalo mokyti bursistus giedoti.

1663 05 11 Po Maskvos karo sunaikinimų bursos namai remontuojami.

1679 10 12 Korsakų bursos inventorius: namų apatiniame aukšte du kambariai ir virtuvė, o antrame aukšte trys kambariai, kurių vienas mažesnis, o du erdvesni, nedidelis rūsys, aplinkui kiemą mūrinės tvoros.

1691 01 13 Korsakų bursos provizorius prelatas Žuchorskis valdo Jasievo dvarą ir skolingas bursos fondui 2964 auksinų.

1724 Bursos namai remontuojami, juose nėra nei vieno alumno iki 1726 10 17, kada namai pilnai suremontuoti ir juose gyvena 10 bursistų. Apatinio aukšto nuoma 40 auksinų.

Picture 001

1765 10 05 Bursos namai žymiai apnaikinti ir ankštūs bursistams gyventi. Bursa išlaiko 20 auklėtinių, kurių 10 Korsakų giminės, o 10 svetimų, kurie yra pakankamai pamaldūs berniukai, kandidatai į kunigus ir vilki violetiniais klierikų drabūžiais. Vyskupas pažada savo lėšomis rengti svetimus bursistus.

1774 10 07 Korsakų bursos provizorius siūlo bursos namuose apgyvendinti katedros muzikus, o Korsakų bursos konviktorius perkelti į Šv. Ignoto vienuolyną.

1775 03 16 Visi 25 Korsakų bursos konviktoriai perkelti gyventi į Šv. Ignoto vienuolyną, o bursos namai išnuomoti kalviui už 200 auksinus. Vieno konviktoriaus išlaikymas kainavo 120 auksinų į metus.

1783 10 22 Korsakų bursos namai griūvantys. Jau aštuoneri metai kai bursistai gyvena Panerių dvare, kur turi geresnes sąlygas.

 1791 11 09 Korsakų bursos namai remontuojami. Juose gyvena bursistai.

Picture 002

1795 11 24 Korsakų bursos provizorius Polubinskis uždarė bursą dėl lėšų stokos.

1796 11 16 Korsakų bursos fondus perima Špitolių Komisija.

1796 04 18 Bursoje gyvena 12 auklėtinių. Kiekvieno jų išlaikymas kainuoja 300 auksinų į metus, batai – 40 auksinų, direktoriaus alga 250 auksinų, skalbėjos – 56 auksinų. Konviktas viso turėjo išlaidų 4686 auksinus. Pajamų iš Jasievo dvaro buvo 1900 auksinų.

1797 03 27 Korsakų bursos fondai grąžinami kapitulai.

1799 10 16 Bursoje gyvena 17 studentų ir 2 direktoriai. Namų remontui išleista 698 auksinai ir 12 skatikų. Iškaltas šulinys.

1801 06 03 Pradėtas mūryti III aukštas. Kapitula ruošiasi sujungti Korsakų bursą su Beinartų bursa. Atostogų metu antrojo aukšto vidurinysis kambarys numatytas remontuoti: sudėti naujas grindis, pastatyti krosnį, užmūryti duris nuo galerijos, pastatyti langus ir po atostogų perkelti čia Beinartų bursos (Pilies g.) auklėtinius.

1809 04 23-25 Korsakų ir Beinartų bursų fondai pereina į Universiteto žinią.

1813-1819 09 29 Korsakų bursos namus nuomoja Marijona Zasadzkienė, kuri savo ruožtu pernuomoja juos kareivinėms, dėl ko namai smarkiai apnaikinti. Ji dar reiškia pretenzijas grąžinti jai 490 rublius už esą jos išleistus remontui.

23

1824 09 29 Detalus Korsakų bursos namų inventorius: mūriniai dviejų aukštų namai „L“ raidės formos, esantys tarp Muzikų ir Bartoševičių namų. Iš Skapo gatvės vartai su portalu ir piliastrais. Sparne nuo gatvės apačioje – rytinė kamara su langu į gatvę, vakarinėje pusėje – prieangis su langu į kiemą. Iš jo kairėje kepykla su 3 langais ir dešinėje kambarys su 2 dideliais langais į gatvę. Kiemo dešiniajame kampe laiptai 15 pakopų į antrą aukštą, kur prieangis su langu į kiemą. Prieangio kairėje didesnis kambarys su 3 langais į kiemą, medinėmis pertvaromis pertvertas į 3 kambariukus. Dešinėje prieangio amfiladoje 3 kambariai, kurių pirmasis turi 2 langus į gatvę, o kiti du po vieną langą į gatvę. Iš prieangio laiptai į trečią aukštą, kurio sienos išmūrytos iki pusės su 4 langais į kiemą. Nuo Muzikų namų kiemo – medinė tvora, prie tvoros šulinys. Prie Universiteto mūrų yra arklidė iš rastų ir išvietė. Nuo Bartoševičiaus namų – aklina mūro siena.

1829 Vyskupas J. Civinskas, pirkęs namus Skapo g. 179, sujungė juos su Korsakų bursos namais, kai kuriuos išgriovė ir pastatė didelius trijų aukštų mūrinius namus su paviljonais, kur būtų pakankamai patalpų 80 auklėtinių, mokytojams, direktoriui su keturiais padėjėjais, tarnams ir sandėliams. Statyba baigta. Pajamos – 2000 rubliu.

Daugiau faktų V. Drėma nepateikia. Tas pats IX knygos tomas skelbia Beinartų vardo bursos šaltinius, tad, kam įdomu – pasiskaitykite. Be šių bendrabučių Vilniuje veikė dar vyskupo Valerijono Protasevičiaus įsteigta bursa Bernardinų gatvėje. Apskritai, skaitant Korsakų bursos dokumentus, susidarė įspūdis, kad steigėjas, padaręs gerą darbą miestiečiams, savo ruožtu sukėlė daug problemų Kapitulai, kuri ilgą laiką turėjo rūpintis bursa, remontuoti ją po karų ir gaisrų niokojimo.

Šį kartą tiek,

Valrentina.

Komentarai
 1. walentina parašė:

  Ačiū už nuorodą. Taip, čia dar Skapo gatvės vaizdai. Nors ėjau sunkesniu keliu ir skaitmeninau iš minėtos V. Drėmos publikacijos 🙂

 2. najuste parašė:

  🙂 Pasitaiko… 🙂 Kartais užtenka ‘pagooglinti’, kai dabar google vaizdų paieška tokia išplėstinė, kad net pagal spalvas galima ieškot 😀
  Apskritai, pamiršau parašyt, kad panašus blogas, http://vilniaus.diena.lt/blogas/nostalgiavilnensis/ nors ir nematyt, kas jį rašo

 3. walentina parašė:

  Ačiū dar kartą 🙂

 4. labaslietuva parašė:

  Bet kaip Skapo gatves namuose! Buvau pries 8 metus. Koridoriai medinai, tualetai viesi, smirda baisiausiai, o is sonu butukai. Mazi jie yra. Niekad nepagalvotum, kad Skapo g. namuose yra toks klaikus vidus. Rekomenduoju uzeiti i antro kiemo padjiezda.

 5. walentina parašė:

  Daugelis senamiescio namuku turi tokiu problemu 🙁 Uzeisiu butinai, bet numanau, ka pamatysiu.

 6. prijaučianti jėzuitams parašė:

  Kalbant apie kapitulos „vargus“ išlaikant ir remontuojant bursos patalpas. Apskritai, kapitula nuolat priekaištavo ir jėzuitams dėl alumnato išlaikymo, kad jai per brangiai kainuoja, o kai pati perėmė, iškart išlaidos dar labiau išaugo…

 7. […] siauriausia sostinėje laikoma Skapo gatvė (lenk. Skopowka) kadaise taip praminta karališkojo sekretoriaus Stanislovo Jokūbo Skopo garbei, […]

Parašykite komentarą