Ar žinojote, kad…

2008 m. spalio 13 d. Valentina paskelbė kategorijose: AR ŽINOJOTE, KAD...

… kad nuo 17 a. atsirado tradicija užmauti ant piršto žiedą apsigynusiam doktorantui? Pirmą kartą jis buvo užmautas Motiejui Kazimierui Sarbievijui per jo daktaro laipsnio suteikimą 1636 m. liepos 5 d. Manoma, kad žiedas, kurį Vladislovas IV užmovė Sarbievijui ant piršto, dingo prieš 1812 m. Vietoj jo buvo padarytas kitas ir ceremonija tęsiama iki 1832 m.

 … kad Vilniaus universiteto akademijoje buvo nusistovėję rektoriaus skeptro naudojimo papročiai ir tvarka? Kai rektorius eidavo į iškilmingą posėdį du pažai priekyje ant pagalvių nešdavo Universiteto įsteigimo diplomus ir didįjį Universiteto skeptrą. Posėdžio metu regalijos gulėdavo priešais rektorių, o po jo tokia pat tvarka grįždavo į Universiteto iždinę.

… kad rektoriaus skeptre yra įrašas, klaidinantis visus tyrinėtojus? Tai yra: „Anno 1632. Gostand Flor. 200. M. 8. S. 7.“ Antra įrašo dalis reiškia už skeptrą sumokėtą arba jo restauravimo sumą: 200 florinų, 8 markes, 7 skrupulus. Pirmoji gi įrašo dalis, tikriausiai, reiškė oficialaus suteikimo universitetui arba restauravimo datą.

… kad pirmąjį skeptrą Universitetas jau turėjo 1604 m., o skeptrą su Vyčiu viršūnėje  – 1612?

… kad Didžiajame kieme esanti memorialinė lenta Steponui Batorui atminti buvo atidengta 1994? Lėšos tam buvo skirtos Lenkijos ir Vengrijos ambasadų, tokiu būdu parodant minėtų šalių ryšį su Vilniaus jėzuitų akademija.

… kad dabartinį Vilniaus universiteto herbą 1994 m. pasiūlė dailininkas Petras Repšys? Kuriant herbą buvo siekiama išlaikyti visas heraldines tradicijas. Ankstesnio herbo skydo lauke buvo pavaizduotas Vytis. Dabartinio herbo skydo laukas dalinamas į dvi dalis: viršutiniame – Vytis, o apatiniame – ranka, tiesianti knygą. Skydas puošiamas rektoriaus kepure ir apgaubtas toga. Knyga vaizduojama daugelio Europos universitetų herbuose.

Senasis Universiteto herbas.  

… kad Šv. Jonų bažnyčios skulptūros, stovinčios fasade prie kolonų yra perkeltos čia iš Šv. Kazimiero, Šv. Igno ir Pranciškonų bažnyčių?

… kad jėzuitų vaistinė pardavinėdavo ne tik vaistus, bet ir spiritą, degtinę ir likerius? XVIII a. vaistinė duodavo iki 30 000 auksinų per metus pelno. Kai 1764 m. vaistinei buvo uždrausta pardavinėti alkoholį, pajamos sumažiejo perpus.

 

Vilniaus universiteto antspaudas XVIII a. pab. 

 … kad Vilniaus universiteto ansamblio maketas reprezentuoja mūsų šalį Briuselio „Mini Europos“ parke? Jame iki smulkiausių detalų atkurti 6 iš 13 Universiteto kiemų. Tai yra vienas didžiausių modelių visame parke (ilgis – daugiau negu 9 metrai, plotis – 6,6 metro, Šv. Jonų bažnyčios bokšto aukštis – 3 metrai). Greta atidengtas interaktyvus teleskopo modelis, kuriuo lankytojai gali išvysti besikeičiančius vaizdus iš Universiteto observatorijos istorijos.

 

Faktai surinkti iš:

Juškevičius A., Maceika J. Vilnius ir jo apylinkės, „Minties“ leidykla, Vilnius, 1991.

Universitas Vilnensis 1579 – 2004, Vilnius, 2004.

http://www.vu.lt/site_files/Spectrum/Spectrum_1.pdf

http://www.vu.lt/site_files/Spectrum/Spectrum_4.pdf

http://www.vu.lt/site_files/Spectrum/Spectrum_5.pdf

http://images.katalogas.lt/maleidykla/lit21/L-003.pdf

Komentarų nėra

Parašykite komentarą