Apie jėzuitų palikimą Vilniuje

2008 m. rugpjūčio 13 d. Veronika paskelbė kategorijose: FAKTAI, VILNIUS

Sveiki,

Ruošdamasi vesti ekskursijas po Vilniaus universiteto ansamblį, radau įdomų Antano Saulaičio (SJ) straipsnį apie jėzuitų palikimą Vilniuje (in Laiškai bičiuliams, Jėzuitai, 2008 1 (13), leista VŠĮ Jėzuitų ekonomo tarnyba). Manau, kai kurie faktai gali būti naudingi ne tik Vilniaus miesto gidams, bet ir mums – universiteto gidams. Taigi, skubu pasidalinti su visais turima informacija!

Pirmasis Lietuvą ir jos sostinę Vilnių aplankęs jėzuitas buvo Draugijos įkūrėjo Šv. Ignaco Lojolos bendražygis – Alfonsas Salmeronas, 1555 m. lydėjęs popiežiaus legatą pas LDK valdovą.

1608 m. buvo įsteigta savarankiška Lietuvos jėzuitų provincija. Tuo metu jau veikė jėzuitų kolegijos Polocke, Rygoje, Nesvyžiuje, Tartu.

Vilniuje jėzuitai turėjo 6 bažnyčias ir 2 koplyčias. Senamiestyje buvo 3 ėzuitų statytos ir aptarnautos bažnyčios: Šv. Kazimiero, Šv. Ignaco (Ignoto) ir Šv. Jonų. Anuometinio miesto pakraščiuose – Šv. Arkangelo Rapolo, Šv. Stepono ir jau sunykusi Šv. Juozapo ir Nikodemo bažnyčias. Pastarosios liko tik fragmentas, įmūritas į gyvenamąjį namą Aušros Vartų gatvėje. Pakeliui į Trakus tebestovi Nukryžiuotojo Jėzaus koplytėlė. Prie dviejų bažnyčių – Šv. Stepono ir Šv. Juozapo ir Nikodemo veikė ligoninės ir prieglaudos. Viena koplyčia – Šv. Rozalijos, kurios užtarimo prašyta maro metais, visai išnykusi, o jėzuitams duota koplyčia Radvilų rūmuose Vingio parke.

Nuo jėzuitų paveldo Vilniuje nepabėgsi. Prie Šv. Ignaco bažnyčios, šiandien tarnaujančios kariškių sielovadai, buvo Jėzuitų skersgatvis. Krašto apsaugos ministerija įsikūrusi buvusiame jėzuitų bendrabutyje, Mokslinė biblioteka – jėzuitų naujokinė, buvęs „Bočių“ restoranas – Šv. Ignaco bažnyčios klebonijoje. Dabartinė konservatorija šalia Šv. Kazimiero bažnyčios – įsitaisiusi Vilniaus jėzuitų gimnazijos bendrabutyje. Didžiulis pastatų kompleksas prie Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčios – buvę jėuzitų terciato namai. Šalia Vilniaus jėzuitų gimnazijos – sovietų fabriku paversta ir iki šiol neveikianti Augustijonų (Šv. M. Marijos Ramintojos) bažnyčia. Čia nuo 1926 m. iki pokario aptarnavo Rytų apeigų katalikus ukrainiečius.

 Lietuvos jėzuitų veiklą atkūrė t. Benediktas Andriuška (1884 – 1951), jėzuitu tapęs Vakaruose ir 1919 m. grįžęs į Lietuvą.

Dar norėčiau pateikti kelias nuorodas tiems, kas domisi jėzuitų veikla Vilniuje ir visoje Lietuvoje:

Oficialus jėzuitų tinklapis Lietuvoje 

 http://www.jezuit.lt/index.php 

Čia galima rasti daug įdomios informacijos apie jėzuitų turtą Vilniuje, apie ordino istoriją, apie naujokyno steigimą, apie atkurto ordino veiklą, struktūrą, svarbiausius įvykius ir pan. Taipogi reikėtų atkreipti dėmesį į straipsnių ir publikacijų skyrelį.

Vikipedijos straipsnis apie jėzuitus 

 http://lt.wikipedia.org/wiki/J%C4%97zuitai

Apie jėzuitų mokslą

http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/236 

 http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/236 

 http://ml.lms.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=989&Itemid=46 

http://ml.lms.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1015&Itemid=46 

Aišku, tai tik maža dalis visos informacijos apie jėzuitų veiklą Vilniuje, bet, manau, kai ko naudingo ir įdomaus galima rast ir čia.

Sekmės linki šio tinklapio administratorė – Valentina.

Komentarų nėra

Parašykite komentarą