Antspaudas, padėjęs grąžinti knygas

2008 m. vasario 7 d. Veronika paskelbė kategorijose: FAKTAI

aniuton.jpg 

      Smuglevičiaus salėje, retųjų spaudinių ekspozicijoje galime matyti ir knygas su apvaliu bibliotekiniu antspaudu „Bibliotekae Academiae Vilnensis“. Toks antspaudas, kuriuo buvo žymimi senajai mūsų bibliotekai priklausę leidiniai, padėjo sugrąžinti į Vilnių net apie 15,000 spaudinių. „Gelbėjimo operacija“, kurios metu iškeliavusios vilnietės knygos buvo ieškomos Tarybų Sąjungos bibliotekose, buvo pradėta VUB direktoriaus, profesoriaus Levo Vladimirovo (1912-1999) iniciatyva ir vykdoma 1957-1958 metais.

Štai kaip vertino pasiekimus grąžinant senasias knygas pats Levas Vladimirovas:

„Vien tokie faktai, kaip pirmoios lietuviškos knygos – 1547 m. M.Mažvydo „Cathechismusa prasty szadei“ ir pirmosios Vilniuje išleistos lietuviškos knygos – 1595 m. M. Daukšos „Katechizmo“ suradimas, yra didžiai reikšmingi įvykiai mūsų kultūriniame gyvenime. Ne mažiau reikšmingas yra aptikimas bibliotekos vadovybės iniciatyva senojo Vilniaus universiteto muziejinių ir knyginių kolekcijų įvairiose Tarybų Sąjungos bibliotekose bei muziejuose ir jų grąžinimas į Vilnių. Tarp šių knygų buvo ir Vilniaus spaudos pradininko Pranciškaus Skorinos čia išleistas „Apaštalas“ – pirmoji knyga, išspausdinta TSRS teritorijoje. Biblioteka žymiai praplėtė ir savo inkunabulų, paleotipų ir retų knygų fondą. Jos inkunabulų rinkinys sudaro du trečdalius visų mūsų respublikoje esamų XV a. spaudinių.“

Citata iš knygos apie VUB istoriją „Kultūrų kryžkelėje“ [psl. 86]. Daugiau apie patį L. Vladimirovą galite sužinoti, pasižiūrėję VUB parengtą virtualią parodą: http://www.mb.vu.lt/apie/liet/leidiniai.html

Komentarų nėra

Parašykite komentarą