2007 m. rugpjūčio mėn. archyvas

Vilniaus meno mokykla

2007 m. rugpjūčio 30 d. Veronika paskelbė kategorijose: NUORODOS
Komentarai įrašui Vilniaus meno mokykla yra išjungti

Pasiskaityti apie Vilniaus meno mokyklą, jos reikšmę tolimesniai Lietuvos dailės raidai, jos atstovus bei veikusias senajame Vilniaus universitete meno katedras galite šiuo adresu: http://ei.libis.lt:8080/arc/2003-3-1/0/758a8d8cf0aaedd224e0f45c9c4d1c6a Sarbievijaus kieme, netoli fontano, galima pamatyti sienoje lentelę su įrašu, skirtą priminti apie architektūros katedrą, buvusią kadaise Vilniaus universitete. Menų katedros buvo įsteigtos ir Stepono Batoro universiteto kūrimo laikais. Tuomet kai kurios jų buvo patalpintos dabartinės […]

Lietuvos istorija pašto ženkluose

2007 m. rugpjūčio 28 d. Veronika paskelbė kategorijose: NUORODOS

     Siūlau pažvelgti į, mano manymu, gana įdomią interneto svetainę, – Lituanica on Stamps, esančią čia: http://www.lituanicaonstamps.com/los/index.php .    Kaip nurodo svetainės kūrėjai, čia atvaizduojami svetimų šalių pašto ženklai, susiję su Lietuvos istorija ir žymiais jos veikėjais. Šalia žymių žmonių atvaizdų taip pat rasite ir trumpas jų biografijas. Patariu pradėti nuo skyriaus TEMINIAI RINKINIAI. Veronika Denisenko

Parodos keičiamos_papildyta

Veronika paskelbė kategorijose: PARODOS

Rugsėjo mėnesį pasikeis dvi parodos, esančios VUB centriniuose rūmuose: Rugsėjo 27 d. Smuglevičiaus salėje atsiras paroda, skirta filosofijos Lietuvoje sukakčiai. Baltojoje salėje vyks paroda, skirta Irenai Kostkevičiūtei (1927 – 2007) atminti (dar rengiama), o trečiajame aukšte, šalia Profesorių skaityklos, atsiras paroda apie architektę Zitą Vanagaitę (1942 – 1990). Trumpa informacija: apie Ireną Kostkevičiūtę: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3153&kas=straipsnis&st_id=11240  http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/65500 apie Zitą Vanagaitę: VANAGAITĖ Zita, […]

Telšių miestas, vadinamas Žemaitijos sostine, yra gana toli nuo Vilniaus, bet ir čia gali rasti sąsąjų su mūsų universiteto istorija. Čia įamžintas žemaičio, garsaus Vilniaus universiteto auklėtinio Kazimiero Semenavičiaus atminimas. Prie pat miesto katedros, šv. Antano Paduviečio bažnyčios, įrengta jam skirta graži aikštė. Paminkle atvaizduotas knygos „Artis magnae artilleriae…“ pirmasis puslapis, o šalia atkurtas ten […]

Šv. Jonų bažnyčia. Vitražai.

2007 m. rugpjūčio 12 d. Veronika paskelbė kategorijose: VILNIAUS UNIVERSITETAS

Apie Šv. Jonų bažnyčią pasakoja Vl. Drėma (ištraukos iš knygos „Dingęs Vilnius“). “… Bažnyčią įsteigė ir 1387 m. pradėjo statyti Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila, bet dėl vidaus karų statyba buvo baigta tik 1426 m. Tai buvo miesto parapinė bažnyčia. 1579 m. Apleistas pastatas atiduotas jėzuitams, kurie 1590 – 1596 m. jį pailgino ir padidino. Nuo […]

Laurynas Gucevičius (1753 – 1798). Nuorodos.

2007 m. rugpjūčio 7 d. Veronika paskelbė kategorijose: ŽMONĖS

Pabandžiau surinkti keletą nuorodų apie didį architektą, kuris dėstė Vilniaus universitete, ir sukūrė tokias Vilniaus Katedrą ir Vilniaus Rotušę, kokias žinome šiandien. 2004 metais išleistas Vilniaus dailės akademijos parengtas straipsnių rinkinys „Laurynas Gucevičius ir jo epocha“ (Vilnius, Dailės akademijos leidykla). Straipsniai atspindi to paties pavadinimo konferencijos turinį. Apie architektą ir apie konferenciją rašo Aldona Kačerauskienė: […]