Knygos apie Vilnių ir universitetą

2007 m. liepos 25 d. Veronika paskelbė kategorijose: KNYGOS

Knygos apie patį Universitetą, jo istoriją

Massonius, Marian. Dzieje Uniwersytetu Wileńskiego, 1781-1832 : notatki z wykładów w roku akademickim 1924/1925. do druku przygotowali, przypisami, szkicami uzupełniającymi i posłowiem opatrzyli Anna Supruniuk, Mirosław Adam Supruniuk. Toruń, Biblioteka Uniwersytecka, 2005.Informacija apie pastarąją knygą: http://www.nasz-czas.lt/510/ksiegar.html

Matulaitytė, Stasė. Senoji Vilniaus universiteto astronomijos observatorija ir jos biblioteka. Vilnius, VU leidykla. 2004.

Vansevičius, Stasys. Teisės fakulteto istorija. Vilnius, Justitia. 1997.

Забулис, Генрикас. Вильнюсский университет в истории Литвы. Вильнюс, Мокслас. 1979.

Zubovas Vladimiras. Tomas Žebrauskas ir jo mokiniai. Vilnius, Mokslas. 1986.

Alma Mater Vilnensis. Vilniaus universitetas fotografijose. Vilnius, Daigai. 2004.

Architektūros paminklai, 8 numeris, Vilnius, Mokslas, 1984 (Straipsniai apie universiteto pastatų ansamblio restauravimą).

 

Kultūrų kryžkelėje. Vilnius, Mintis. 1970 (įvairių autorių straipsnių rinkinys, informacija apie bibliotekos istoriją, kartografinius rinkinius, rankraščius, Observatoriją ir kt.).

Vilniaus universiteto istorija. 1579 – 1994. Vilnius, Valstybinis leidybos centras. 1994 (daug autorių, tarp kurių: A. Bumblauskas, E. Gudavičius, A. Šidlauskas ir kt.).

Vilniaus universiteto istorija. 1579 – 1803. Vilnius, Mokslas. 1976 (parašyta 15 autorių, tarp kurių: J. Kubilius, L. Vladimirovas, J. Dumčius, R. Plečkaitis ir kt.).

Knygos apie Vilnių ir kitos knygos:

Drėma, Vladas. Dingęs Vilnius=Lost Vilnius. Vilnius, Vaga, 1991.

Drėma, Vladas. Vilniaus Šv. Jono bažnyčia. Vilnius, R. Paknio leidykla, 1997.

Venclova, Tomas. Vilnius: vadovas po miestą. Vilnius, R. Paknio leidykla, 2004.

Venclova, Tomas. Vilniaus vardai. Vilnius, R. Paknio leidykla. 2006.

Sakalauskas, Tomas. Missa Vilnensis. Susitikimai su Vilniaus kūrėjais. Vilnius, Baltos lankos. 2006.
   apie knygą: http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/59147

Lietuvos architektūros istorija. II tomas: nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio. Vilniusm Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 1994. Šiame keturių tomų monografijos tome rasime, pavyzdžiui, informacijos apie architektus Tomą Žebrauską (psl. 49 – 50), J. K. Glaubicą (psl. 50 – 52 ir kt.), L. Gucevičių (psl. 273 – 274, 295 – 304), M. Knakfusą (psl. 275 – 285), apie architektūros dėstymą VU (psl. 272 – 275).

Komentarai

Parašykite komentarą