2007 m. birželio 13 d. archyvas

Fakultetai rašo apie savo istoriją

2007 m. birželio 13 d. Veronika paskelbė kategorijose: FAKTAI

Chemijos fakultetas http://www.chf.vu.lt/apie_fakulteta/apie_fakulteta_lithuanian/istorija/istorija.html  Ekonomikos fakultetas http://www.ef.vu.lt/index.php?sid=istorija Filologijos fakultetas http://www.flf.vu.lt/index.php?id=206 Filosofijos fakultetas http://www.fsf.vu.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=196 Fizikos fakultetas http://www.ff.vu.lt/index.php?option=content&task=view&id=15&Itemid=57 Gamtos mokslų fakultetas http://www.gf.vu.lt/ Istorijos fakultetas http://www.if.vu.lt/ Kauno Humanitarinis fakultetas http://www.vukhf.lt/?url=/lietuviskas/apie/fakulteto_istorija Komunikacijos fakultetas http://www.kf.vu.lt/lt/fakultetas Matematikos ir informatikos fakultetas http://mif.vu.lt/lt/apie Medicinos fakultetas http://www.mf.vu.lt/istorija.html Teisės fakultetas http://www.tf.vu.lt/index.php?fuseaction=displayHTML&file=File_1174.php&langparam=LT

Parodos, esančios skirtingose mūsų universiteto bibliotekos patalpose yra keičiamos, taigi čia bus stengiamasi pateikti aktualiausią informaciją. Pr. Smuglevičiaus salėje Iš bibliotekos lobyno Pristatomos ypatingos knygos iš VU bibliotekos kolekcijų – M. Daukšos „Postilla Catholicka“, knygos iš Žygimanto Augusto kolekcijos, M. K. Sarbievijaus lyrikos knyga, Kazimiero Semenavičiaus knyga apie artileriją, senoviniai žemėlapiai ir kiti reti spaudiniai. „SENOSIOS […]

Moterys universitete šiandien

Veronika paskelbė kategorijose: KLAUSKITE...

 Atsakymą į pirmąjį klausimą gavome su Gražinos Cijūnėlytės pagalba (jos patalpintame komentare): Remiantis 2006 m. statistinės ataskaitos duomenimis, VU mokslo pedagoginio personalo (pagrindinėse pareigose) buvo 1374, is ju  657 moterys. Turinčių mokslo laipsnį arba pedagoginį mokslo vardą (prof., doc., habil.dr., dr.) – 991, iš jų 400 moterų. Profesorių – 134, is ju 12 moterų Docentų […]